Miljøskole

Miljoefyrtaarn-2.jpg

Meldal videregående skole satser på å bygge miljøprofil. Skolen er sertifisert Miljøfyrtårn, har Grønt Flagg-diplom, har egen miljøstasjon for avfallssortering og eget miljøvennlig mikrokraftverk.

 

Godkjente bygninger

Alle skolens bygninger er godkjente etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Vi fikk bygningene godkjente kort tid etter at forskriften kom i 1995. Godkjente bygninger bidrar til å gi våre elever og ansatte gode arbeidsvilkår.

 

Grønt Flagg

Skolen fikk Grønt Flagg-diplom første gang den 24.04.2009, og har etter dette blitt godkjent årlig. Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et pedagogisk verktøy for å styrke temaene klima, miljø og bærekraft i undervisningen.

Lenke til Grønt Flagg

Grønt Flagg - Miljøregler for Meldal videregående skole

Miljøsertifikatet International Eco-Schools Award Certificate ble tildelt skolen på nytt den 10.11.2021.

 

Miljøfyrtårn

Skolen ble miljøfyrtårnsertifisert den 15.05.2002. Skolen har etter den tid blitt resertifisert etter reglene til Stiftelsen Miljøfyrtårn i 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 og 2021. Sertifisering medfører blant annet ekstra fokus på miljøtiltak og at skolen utarbeider årlig rapport over aktuelle tiltak.

Lenke til Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årlig klima- og miljørapport for Meldal videregående skole

 

Miljøstasjon

Skolen har hatt egen miljøstasjon siden høsten 2008. Elever og ansatte får opplæring i kildesortering, og erfaring viser at mengden restavfall kan reduseres betydelig. I løpet av hvert skoleår besøker både elever og ansatte den interkommunale miljøstasjonen hos ReMidt.

Lenke til Renovasjonsselskapet ReMidt

 

Mikrokraftverk

Skolens eget kraftverk, Frilsjøen Mikrokraftverk, produserer 450.000 kWh per år. Kraftverket er et samarbeidsprosjekt mellom skolen og Salvesen & Chr. Thams. Kraftverket har peltonturbin, synkrongenerator og reguleringsutstyr som et stort kraftverk for at det kan brukes i undervinsingen. I tillegg til at kraftverket produserer miljøvennlig energi som brukes av skolen, er det et nyttig bidrag til å gi interessant opplæring. Kraftverket blir også brukt av NTNU til prosjektoppgaver.

Lenke til Salvesen & Thams

 

Flisfyringsanlegg

Flisfyringsanlegget er levert av NordEnergi, og driftes av NordEnergi i samarbeid med Orkla Trebrensel. Flis blir produsert på Kråkhaugen, som er cirka 4 kilometer sør for skolen. Anlegget har en kapasitet på cirka 350kW.
Når vi fyrer med flis sparer vi klimaet for utslipp av 240 tonn CO2 i forhold til fyring med lettolje. Dette tilsvarer Meldal-Oslo tur-retur 1900 ganger med bil! Den totale energiproduksjonen er 900.000 kWh årlig. Til sammenligning bruker en vanlig husstand rundt 10.000 kWh til oppvarming.

Lenke til Orkla Trebrensel

Lenke til NordEnergi

Sist oppdatert 21.06.2022