Miljø-skole

Miljoefyrtaarn-2.jpg

Meldal videregående skole satser på å bygge miljøprofil. Skolen er sertifisert Miljøfyrtårn, har Grønt Flagg-diplom, har egen Miljøstasjon for avfallssortering og eget miljøvennlig mikrokraftverk.

Godkjente bygninger

Alle skolens bygninger er godkjent etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m. Vi fikk bygningene godkjent kort tid etter at forskriften kom i 1995, som den første av de videregående skolene i daværende Sør-Trøndelag fylke. Godkjente bygninger bidrar til å gi våre elever og ansatte gode arbeidsvilkår.

Grønt Flagg

Skolen fikk Grønt Flagg-diplom første gang 24.04.2009, og er etter dette blitt godkjent årlig. Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-Schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE). Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et verktøy for å innføre miljøledelse og en viktig drivkraft for kontinuerlig miljøundervisning.
Lenke til Grønt flagg

Miljøfyrtårn

Skolen ble miljøfyrtårnsertifisert 15.05.2002 som den første videregående skole i landet. Skolen er etter den tid blitt resertifinert etter reglene hos Stiftelsen Miljøfyrtårn i 2005, 2008, 2011, 2014 og 2017. Sertifisering medfører bl.a. ekstra fokus på miljøtiltak og skolen utarbeider årlig rapport over aktuelle tiltak.

Miljørapport 2018

Lenke til Stiftelsen Miljøfyrtårn

Miljøstasjon

Skolen har hatt Miljøstasjon siden høsten 2008. Elever og ansatte får opplæring i kildesortering og  erfaring viser at mengden restavfall kan reduseres betydelig. I løpet av hvert skoleår besøker både ansatte og elever besøke den interkommunale Hamos miljøstasjon.
Lenke til Renovasjonsselskapet Hamos

Mikrokraftverk

Skolens eget kraftverk, Frilsjøen Mikrokraftverk, produserer 450.000 kWh per år. Kraftverket er et samarbeidsprosjekt mellom skolen og Salvesen & Chr. Thams. Kraftverket har peltonturbin, synkrongenterator og reguleringsutstyr som et stort kraftverk for at det kan brukes i undervinsingen. I tillegg til at kraftverket produserer miljøvennlig energi som brukes av skolen er det et nyttig bidrag til å gi interessant opplæring. Kraftverket er også brukt av Høgskolen i Sør-Trøndelag til prosjektoppgaver.
Aktuelle lenker:
Salvesen & Thams

Flisfyringsanlegg

Flisfyringsanlegget er levert av NordEnergi, og driftes av NordEnergi i samarbeid med Orkla Trebrensel. Flis blir produsert på Kråkhaugen, som er ca 4 km sør for skolen. Anlegget har en kapasitet på ca 350kW.
Når vi fyrer med flis sparer vi klimaet for utslipp av 240 tonn CO2 i forhold til fyring med lettolje. Dette tilsvarer Meldal-Oslo tur-retur 1900 ganger med bil! Den totale energiproduksjonen er 900.000 kWh årlig. Til sammenligning bruker en vanlig husstand rundt 10.000 kWh til oppvarming. Anlegget vårt sparer miljøet for utslipp av 240 tonn CO2 i forhold til fyring med leettolje.
Aktuell lenke:
Orkla Trebrensel
NordEnergi

 

Sist oppdatert 07.05.2019