Skolemiljøutvalget Meldal vgs

miljø.jpg

Skolemiljøutvalget ved skolene skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget.

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Elever og foreldre har rett til å bli hørt.

Les mer om Skolemiljøutvalg hos Utdanningsdirektoratet - udir.no

Informasjon om elevråd og elevinvolvering

Møtereferat fra skolemiljøutvalget ved Meldal vgs:

2019

19.mars 2019 - Referat fra møte i Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget ved Meldal vgs skoleåret 2019-2020:

Representant

Funksjon

Weronica Brzowska (4PB)

Leder – Elevrepresentant EL

Robert Sundseth Kvam (2DE)

Elevrepresentant HO/RM/PB

Maren Espen Sommerschild (2IN)

Elevrepresentant BA/TP/SS

Anne Sølberg Engstrøm

Fagleder Elevtjenesten

Jon Roald Sandvik

Hovedverneombud ansatte

Anne Lise Kirkholt

Sekretær - Rektor

Sist oppdatert 03.02.2020