Skolemiljøutvalget

2022_06_21 - Skolemiljøutvalget.jpg
Foto: Jason Goodman / Unsplash

Skolemiljøutvalget ved skolene skal arbeide for å øke deltakelsen fra elever, foresatte og ansatte ved skolen i arbeidet med skolemiljøet.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Utvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Elever og foresatte har rett til å bli hørt, og elever og foresatte skal være i flertall i utvalget.

Læreplanverkets overordnede del understreker verdiene og prinsippene for norsk grunnopplæring, og i den overordnede delen tillegges elevdemokratiets stemme stor vekt:

 

Du kan lese mer om skolemiljøutvalget her:

Sist oppdatert 21.06.2022