Meldalshallen

Meldalshallen_inngang.jpg

Meldalshallen er skolens idrettshall med håndballbane og klatrevegg.

Meldalshallen eies av Meldal videregående skole og all utleie organiseres fra skolen.

Bruksinstruks for leietakere av Meldalshallen. (.pdf-fil)

Til leietakere av Meldalshallen AS:
Det vil ikke vil bli noe ordinært tilsyn av anlegget på ettermiddag/helg ut over det som er beskrevet i vedlagte Bruksinstruks.
Renhold og drifts-/vaktmestertjenester vil bli håndtert av Meldal vgs.
Skulle det oppstå situasjoner som krever bistand fra vaktmester under uteleieforhold, er det kontaktopplysninger  tilgjengelig i anlegget ved oppslag.

Kontaktpersoner for utleie/drift:

  • Stig Kalstad (dagtid), mob.: 907 77 537, epost: stikal@trondelagfylke.no
  • Arild Moe mob nr 413 37 274
  • Bjørn Eirik Næss mob nr 997 29 731

Utleie (lenke til utleiekalender)

Sist oppdatert 03.02.2020