Meldalshallen

Meldalshallen_inngang.jpg

Meldalshallen er skolens idrettshall med håndballbane og klatrevegg.

Meldalshallen AS eies av Trøndelag fylkeskommune, og all utleie organiseres av Meldal videregående skole.

 Til leietakere av Meldalshallen AS

  • Det er ikke ordinært tilsyn av anlegget på ettermiddag/helg ut over det som er beskrevet i bruksinstruksen: Bruksinstruks for leietakere
  • Renhold og drifts-/vaktmestertjenester håndteres av Meldal vgs
  • Skulle det oppstå situasjoner som krever bistand fra vaktmester under uteleieforhold, er det kontaktopplysninger tilgjengelig ved oppslag i anlegget

 

Lenke til utleiekalender

 

Kontaktpersoner for utleie/drift

Fagleder for støttetjenester drift
Stig Kalstad
907 77 537 (tilgjengelig på dagtid)

Vaktmester
Arild Moe
413 37 274

Vaktmester
Bjørn Eirik Næss
997 29 731

Sist oppdatert 08.01.2024