Visma InSchool

2023_07_17 - Logo Visma InSchool.png
Logo: Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er den nye skoleadministrative løsningen som alle i skolen bruker.

Hva er VIS, og hva kan jeg bruke det til?

Her finner du de viktigste opplysningene du trenger i skolehverdagen, blant annet:

 • Timeplanen din 
 • Informasjon om klassen din 
 • Kontaktlærer og faglærere 
 • Fraværet ditt 
 • Anmerkninger 
 • Oversikt over alle vurderinger 
 • Eksamensoppmeldinger 
 • Standpunkt- og eksamenskarakterer 

Du kan også bruke VIS for å:

 • Melde om fravær 
 • Søke om fritak i fag 
 • Søke om tilrettelegging på eksamen
 • Søke om fratrekk av fravær

Hvis du er under 18 år har dine foresatte tilgang til følgende informasjon i VIS:  

 • Dine personalia 
 • Timeplanen din
 • Kontaktopplysninger