For deg som begynner på vg1

Her har vi samlet en del informasjon som kan være nyttig for deg som begynner på vg1.

Første skoledag høsten 2022

Torsdag 18. august kl. 08.30

Hybel

Skolen kan hjelpe deg med å finne hybel. Ta kontakt med 

Marit Johannesen
Elevkonsulent
74 17 66 92 47 60 08 84

Hybelliv

Det er en stor overgang å flytte på hybel for første gang. For å hjelpe deg i gang arrangerer skolen kveldskurs i hygiene,  renhold og matlaging. Kursene går tidlig i skoleåret.

Stipend

ALLE må søke for å få stipend. Du kan søke to steder:

 • vigo.no
   - når du takker ja til skoleplassen på vigo.no, finner du søknaden om stipend og lån på vigo.no

Foresatte til elever på videregående må opprette en digital postkasse før eleven søker om stipend fra Lånekassen.

På norge.no kan du lese mer om hva digital postkasse er.

Skyss

Du som har behov for skyss/busskort må søke om dette digitalt.

Her søker du.

PC

Alle elever i videregående skole må ha en datamaskin. Trøndelag fylkeskommune har en PC-ordning der elevene eier datamaskinen selv. Det vil si at du kan ta med deg en maskin, som må oppfylle noen tekniske minstekrav beskrevet på www.trondelagfylke.no/elevpc, eller du kan kjøpe en subsidiert PC av fylkeskommunen som oppfyller disse kravene og inkluderer garanti og ulykkesforsikring for perioden.

To valgmuligheter

Som elev har du to alternativer:

 • Valg A – Ta med din egen datamaskin
 • Valg B – Kjøpe PC gjennom fylkeskommunen

Det er viktig at dette valget tas i god tid før skolestart slik at du har nødvendig datautstyr klart til skolestart. Før du eventuelt velger alternativ A (ta med egen datamaskin) må du kontrollere at maskinen du har eller kjøper tilfredsstiller de tekniske kravene ved det utdanningsprogrammet du skal begynne på.
Bestillingsportalen hvor du kan kjøpe PC av fylkeskommunen åpner etter at første intak er gjort. Du bør imidlertid vente med å bestille til etter andre inntaket i begynnelsen av august, dersom du er usikker på om du skal begynne på videregående skole.

Kjøper du PC av fylkeskommunen koster det deg totalt tre ganger det årlige minste utstyrsstipendet som elever i videregående skole kan få (krever søknad til Lånekassen). Fylkeskommunen subsidierer det resterende beløpet. Dersom du kjøper en datamaskin gjennom en vanlig forhandler, gir vi ikke støtte til dette. Alle med ungdomsrett har imidlertid rett på utstyrsstipend fra Lånekassen.

Her kan du lese mer om PC-ordningen i Trøndelag fylkeskommune.

Bøker

Skolebøker leveres ut ved skolens bibliotek. Henting av bøker organiseres klassevis og du må signere en utlånsavtale for skoleåret. Avtalen signeres digitalt etter skolestart. Ved slutten av skoleåret skal bøkene leveres inn og de blir da kontrollert. Du er ansvarlig for bøkene som lånes, og ved skade på eller tap av bøker må disse erstattes fullt ut. Hver bok er registrert med sin egen strekkode som blir knyttet til deg som låner. Det er derfor viktig at du tar godt vare på dine egne bøker.

Treningsopplegg og konkurranser utenfor skoletid

For idrettene langrenn, skiskyting og skyting, er all trenings- og konkurranseaktivitet utenfor skoletid organisert gjennom Team Meråker.

Treningssamlinger

Elever som ikke deltar på samlingene har ordinær undervisning.

Reiseforsikring

I forbindelse med samlinger og reise til renn og stevner, er det bindende påmelding en tid i forveien. Vi anbefaler i den forbindelse våre elever å ha reiseforsikring, da dette i kombinasjon med eventuell legeattest er eneste måten å få refundert påmeldingsavgift hvis man blir syk og forhindret fra å delta etter påmeldingsfristens utløp.

Treningskort

Alle våre elever kan kjøpe treningskort som gir tilgang til våre treningsrom- og anlegg utenfor skoletid. Prisen for kortet er 1400 kroner per skoleår. For medlemmer i Team Meråker er kortet inkludert i teamavgiften.

Treningsklær/utstyr

Alle elever må ha med treningsklær for treningsaktiviteter inne og ute. Til bruk i idrettshallen trenger du sko som ikke setter merker på golvet. Sko med svarte såler tillates ikke brukt.

Elevene på idrettsfag, og elever på studiespesialisering som følger en fordypningsidrett, må i tillegg disponere sportsutstyr for sin idrettsaktivitet.

Friluftslivsturer etter skolestart

Som en del av læreplanen i fagene Aktivitetslære og Kroppsøving, pleier vi hvert skoleår å gjennomføre friluftslivstur tidlig på høsten. Ofte i siste uken i august.

Til turen trenger du følgende turutstyr:

 • Sovepose
 • liggeunderlag
 • gode fjellsko/støvler
 • tursekk (minimum 60 l)
 • vann/vindtette klær
 • enkelt førstehjelpsutstyr (gnagsårplaster er kjekt å ha med)
 • hodelykt og kompass.
 • Ta med kokeutstyr (stormkjøkken eller gass/parafin/bensin-brennere) hvis du har.

 Skolen har noen lavvoer til overnatting, men det er ønskelig at elever som har tilgang til fjelltelt tar med dette.

Turen Vg1 skal på, er en «kortreist» og enkel tur over to dager.
Uken i forkant vil bli brukt til forberedelser/planlegging, slik at vi sikrer at alle får en positiv opplevelse på tur.

Kartleggingsprøver

Skolen gjennomfører kartleggingsprøver i matematikk, engelsk og norsk. Resultatene kan hjelpe oss å legge til rette for opplæringen din.

Du vil også få veiledning i valg av matematikkfag.

Sist oppdatert 16.11.2022