Fastlege i Meråker

Meråker videregående skole samarbeider med Meråker kommune om å gi elevene et best mulig tilbud om helsetjenester.

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helsetjenester. Dette innebærer bl.a. helsesykepleier og hjelp ved ulykke, skade og andre akutte situasjoner. Alle våre elever har tilgang til disse tjenestene.

Mange av elevene som bor på hybel har fastlege i sin hjemkommune.

Dette byr på noen praktiske utfordringer når elever som bor på hybel har behov for oppfølging over tid på grunn av sykdom eller skade.

Vi anbefaler derfor elever/foresatte som bor på hybel i Meråker å velge fastlege i Meråker kommune.

Dette vil gi deg som elev tilgang til fastlege i nærmiljøet og et tilgjengelig og forutsigbart helsetilbud.

«Alle som har rett til en fastlege har også en rett til å velge hvem som skal være fastlege.

Det er anledning til bytte fastlege to ganger pr. kalenderår.

Du kan velge fastlege i en annen kommune enn du bor. Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år.»
(helsenorge.no)

For nærmere info: Se helsenorge.no for bytting av fastlege.

Her finner du også en oversikt over fastleger i Meråker med ledig kapasitet.

Sist oppdatert 06.11.2023