Bibliotek

Meråker bibliotek ligger like ved skolen. På bibliotekets hjemmeside finner du bl.a. nyheter og åpningstider. 

Lærebøker

Ved skolestart får elevene utlevert lærebøker fra skolens bibliotek. Elevene skal ta godt vare på bøkene, og ved skoleårets slutt skal bøkene leveres inn i samme forfatning som de ble mottatt.

Hver bok har sin egen strekkode og hver enkelt elev har ansvaret for de bøkene som er registrert på dem. Alle skal skrive navnet sitt i bøkene.

Hvis bøkene ikke blir innlevert ved skoleårets slutt eller etter særskilt avtale, vil det bli sendt erstatningskrav på kostnaden for bøkene. Det blir også sendt erstatningskrav hvis bøkene er unødig slitt eller har varige notater.

Sist oppdatert 01.07.2020