Kontakt skolen

Postadresse:

Meråker videregående skole,
Sørsidveien 46
7530 Meråker

Sentralbord: 74 17 53 00

Fakturaadresse:

Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 Steinkjer
Merkes: 3253 + navn på bestiller

Organisasjonsnummer for e-faktura: 817 920 632
e-faktura merkes 3253

Skolens ledelse

 

Bjørg Sissel Kvannli
Rektor
74 17 66 65
Jorun Aase Ringen
Assisterende rektor
74 17 66 83 47 68 03 76
Frode Estil
Sportssjef/avd. leder idrettsfag
74 17 66 74 97 78 53 80
Marius Ringen
Administrasjonsleder
74 17 66 93 99 26 68 87
Sist oppdatert 01.07.2020