Kontakt

Postadresse:

Meråker videregående skole,
Sørsidveien 46
7530 Meråker

Sentralbord: 74 17 53 00

Tilsynsvakt (kveldstid): 

Fakturaadresse:

Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 Steinkjer
Merkes: 3253 + navn på bestiller

Organisasjonsnummer for e-faktura: 817 920 632
e-faktura merkes 3253

Sist oppdatert 10.04.2018