Informasjon til deg som skal søke skoleplass på VG1

klasse terje_edited-1.png

Meråker videregående skole har to programområder, idrettsfag og studiespesialisering

  • På idrettsfag velger du mellom toppidrett eller breddeidrett.
    De som har toppidrett velger en fordypningsidrett: Langrenn, skiskyting, skyting, fotball eller randonee.
    Utdanningsprogrammet idrettsfag gir deg generell studiekompetanse til høyere utdanning.
    Du kan oppnå spesiell studiekompetanse ved å velge bestemte fag fra utdanningsprogram for studiespesialisering.

  • På studiespesialisering kan du velge blant de samme aktivitetene som på idrettsfag, med nøyaktig samme treningstilbud.
    Meråker videregående skole tilbyr programområde for realfag. 

Søknad på ferdigheter 

Søkere til vg1 idrettsfag kan få tilleggspoeng som øker karakterpoengene (snittet). 

•            For å få ha muligheten til å få tilleggspoeng må du dokumentere ditt sportslige nivå. Det gjør du med en attest fra krets, regionalt eller nasjonalt nivå, som omtaler noen av dine beste resultater.
Dokumentasjon fra klubb godtas ikke.

•            Alternativ dokumentasjon kan være resultatlister fra regionalt eller nasjonalt nivå

•            Søkere fra Trøndelag må laste opp dokumentasjon i vigo.no innen 1. mars

•            Søkere fra andre fylker til landslinjer må sende dokumentasjon til innen 1. mars.


 

Hvordan skal du søke? 

Søk vår landslinje, med kode IDRET1L-M-  
(søkere fra Trøndelag kan i tillegg søke vanlig idrettsfag-kode IDRET1----) 

Søk vårt landsdekkende skytetilbud, enten kombinert med idrettsfag eller med studiespesialisering: 

IDRET1M-AS Idrettsfag, toppidr skyting, LAD 

STUSP1M-TS Studiespes, toppidr skyting, LAD 

Søk vår landslinje, med kode IDRET1L-SS-  
(søkere fra Trøndelag kan i tillegg søke vanlig idrettsfag-kode IDRET1----) 

Søk vårt landsdekkende randoneetilbud, enten kombinert med idrettsfag :

IDRET1M-AR Idrettsfag, toppidrett randonee, LAD

eller med studiespesialisering:

STUSP1M-TR Studiespes, toppidrett randonee, LAD

Søk enten IDRET1---- (idrettsfag) eller STUSP1----- (studiespesialiserende kombinert med samme treningstilbud som man får på idrettsfag) 

 

Fremmedspråk 

Meråker videregående skole tilbyr bare tysk som fremmedspråk. Alle på idrettsfag og studiespesialisering skal ha fellesfaget fremmedspråk. 

 

Vurderer du å søke Meråker videregående skole?

Vi ønsker å kartlegge hvem som er interessert i å begynne på vår skole slik at vi kan gi informasjon om opptak, hybler og andre spørsmål relatert til våre idretter.

Vi har elever fra hele landet og er avhengig av å gi god informasjon om våre tilbud.
Inntakssystemet i TRFK begrenser våre muligheter til å følge opp deg som kan være aktuell som fremtidig elev hos oss.
Derfor ønsker vi at aktuelle søkere melder seg her.

Meld din interesse her!

 

Kontakt gjerne skolen hvis du lurer på noe!

Frode Estil
Sportssjef/avd. leder idrettsfag
74 17 66 74 97 78 53 80
Sist oppdatert 23.01.2024