Idrettsfag

Du lærer

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 • god i én eller flere idretter
 • Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser

Arbeidssteder kan være

 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen

Idrettsfag i Meråker

Alle landslinje-elevene og mange av de andre elevene går idrettsfag. Rent praktisk innebærer det fire treningsøkter i uka innen fagene toppidrett og aktivitetslære. I tillegg til de praktiske fagene har man teorifagene treningslære, treningsledelse og Idrett & samfunn. Vanlige fellesfag som norsk og matematikk kommer selvfølgelig i tillegg.

Meråker videregående skole ønsker å skape motiverte, selvstendige, bevisste og kunnskapsrike utøvere med gode holdninger til idretten sin, og som samtidig evner å følge opp det øvrige skolearbeidet. Målsettingsarbeid, kosthold, restitusjon, planlegging, evaluering, prioritering vil bl.a. være viktige stikkord i denne prosessen.

Treningstilbudet er det samme for alle elever. I treningssammenheng gjøres det ikke forskjell på elever etter studieretning eller andre forhold. Det eneste unntaket er de elevene som går studiespesialisering uten fordypningsidrett.

Elever på studiespesialisering kan delta i de samme treningsgruppene og følge samme treningsopplegg som elevene på idrettsfag.

Landslinjer

Langrenn og skiskyting er landslinjer.
Disse har du rett til å søke uansett hvor i landet du bor, og søkere fra hele landet stilles likt ved inntak. Du søker disse tilbudene via nettstedet vigo.no. Husk å velge ditt eget fylke først. Hvis du søker Vg1 i utdanningsprogrammet idrettsfag, kan du søke om å bli tatt inn på grunnlag av idrettslige prestasjoner. Inntil halvpartene av elevene skal tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter.

Nærmere opplysninger får du fra idrettsfaglig leder ved skolen.

Spissa toppidrett

Meråker videregående skole er en av de videregående skolene i Trøndelag som tilbyr spisset toppidrett i idrettene langrenn, skiskyting og rifleskyting. Opplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen Midt-Norge og Trøndelag fylkeskommune. Dette prosjektet fører en del ekstra ressurser inn i skolesystemet, ressurser som er øremerket til å gi enda tettere oppfølging til utøverne. Utøvere som tas ut på spissa toppidrett har også muligheten til å ta Vg3 over 2 år.

Treningsavgifter - tilgang til treningsanlegg utenom skoletid

Alle idrettselever blir fakturert treningsavgift.
Treningsavgiften gjelder utenfor skoletid og gir tilgang til idrettsanlegg og organiserte/uorganiserte aktiviteter til oppsatte tidspunkt. Skyting, langrenn og skiskyting har organiserte treningsøkter utenfor skoletid. I tillegg settes det opp noen timer til uorganisert aktivitet i håndballhall og fotballhall utenfor skoletid.

For skoleåret 18/19 er avgiften:

Langrenn:
2 850 kroner – Omfatter blant annet fri tilgang til treningsrom utenfor skoletid, ukentlig fast organisert kveldsøkt i grunntreningsrom, transport til Grova skisenter i helgene, samt tilgang til hallareal til fastsatte tider for våre elever.

Skiskyting:
2 850 kroner – Omfatter blant annet fri tilgang til treningsrom utenfor skoletid, ukentlig fast organisert kveldsøkt i grunntreningsrom, transport til Grova skisenter i helgene, samt tilgang til hallareal til fastsatte tider for våre elever. I tillegg kan man kjøpe kort for tilgang til skytehall for 1 000 kroner.

Skyting:
2 850 kroner – Omfatter treningskort i skytehall, samt organiserte aktiviteter i skytehall utenom skoletid. I tillegg tilgang til fotball-håndballhall i de tidspunktene utenfor skoletid som er avsatt for våre elever. Treningskort til grunntreningsrom kan kjøpes for 1 000 kroner.

Friluftsliv/bredde/håndball/fotball: 
Treningskort til grunntreningsrom kan kjøpes for 1 400 kroner. Vil man i tillegg ha tilgang til håndball- og fotballhall i de tidspunktene utenfor skoletid som er avsatt for våre elever, kan dette kjøpes for 350 kroner.

 

Frode Estil
Idrettsfaglig leder
74 17 66 74 97 78 53 80

 

Vi tilbyr disse fordypningsidrettene:

Meråker videregående skole tilbyr et treårig løp innen friluftsliv, ett av veldig få tilbud i landet. I tredje klassen kan du som elev velge mellom Friluftsliv 3 eller Turledelse og veiledningslære.

På tur

Skolen tilbyr høst-, vinter-, og vårturer. Dette er alt fra halvdagsturer til turer over flere dager. Innholdet på turene er forankret i læreplanen, noe som gir varierte og innholdsrike turer. Vi tilbyr alt fra vinterturer i høyfjellet til vårfiske ved kysten. På høsten er det muligheter for å få erfaring med forskjellig typer jakt. For de som er interessert i fiske er det en naturlig del av de aller fleste overnattingsturene.

Den daglige aktiviteten, når vi ikke er på tur, går til annen friluftslivsrelatert aktivitet som er med å gjør neste tur enda bedre enn den forrige. Dette kan være opplæring i bruk av kart og kompass, førstehjelp tilknyttet friluftsliv, naturkjennskap, spor- og sportegn osv. Det legges stor vekt på forarbeid og etterarbeid i forbindelse med hver tur.

Meråkernaturen

Meråker har storslagen natur som gir enorme muligheter for både moderne og tradisjonelt friluftsliv. I Meråker ligger forholdene til rette for de som ønsker å drive med alpint, snowboard, telemark, randonee, løssnøkjøring og langrenn på vinteren. I Meråker er det eventyrlige forhold for isfiske. På barmark er Meråker et drømmested. I denne tiden av året er det enorme fiskemuligheter, fantastiske muligheter for turer i både berørt og uberørt natur. Det er muligheter for padling i elv og vann med både kajakk og kano. I Meråker ligger en av landets største klatreparker, sopp og bær finnes i enorme mengder. Meråker har et rikt dyreliv, alt fra de «vanlige» dyrene til sjeldne rovdyr som bjørn, jerv og gaupe. Søker du hit så får du kanskje muligheten til å se disse dyrene pluss mye annet.

Landslinje     

Meråker videregående skole har landslinje for langrenn. Du har rett til å søke uansett hvor i landet du bor, og søkere fra hele landet stilles likt ved inntak.

Spissa toppidrett

Meråker videregående skole er en av de videregående skolene i Trøndelag som tilbyr spisset toppidrett i idrettene langrenn, skiskyting og rifleskyting. Opplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen Midt-Norge og Trøndelag fylkeskommune. Dette prosjektet fører en del ekstra ressurser inn i skolesystemet, ressurser som er øremerket til å gi enda tettere oppfølging til utøverne. Utøvere som tas ut på spissa toppidrett har også muligheten til å ta Vg3 over 2 år.

Sportslig opplegg

Om høsten, før snøen kommer, har vi fire ukentlige treningsøkter på dagtid og en kveldsøkt. Om vinteren er det tre ukentlige økter på dagtid og en kveldsøkt.

Samlinger og rennoppfølging

Skolen har et svært godt samarbeid med IL Varden Meråker og Nord-Trøndelag skikrets. Våre elever har gjennom dette samarbeidet muligheten til å delta på samlinger og å få rennoppfølging. Skolen arrangerer selv en kostnadsfri snøsamling i Bruksvallarna i uke 48, samt en helgesamling sammen med Järpen skidgymnasium fredag til søndag i uke 42. I tillegg får våre elever tilbud om å være med på IL Varden sin samling i Vålådalen i uke 36.

Norgescup og NM

De av våre utøvere som ikke har eget klubb/kretsopplegg kan følge opplegget til Nord-Trøndelag skikrets (NTS). Dette innbefatter så vel bussreise som smørehjelp og sekundering. Trenere fra skolen inngår da i lederteamet til NTS.

Ved deltakelse på renn de andre helgene kan reisen til og fra bli en utfordring. Skolen har også på dette området en god dialog med IL Varden Meråker. Så lenge elevene selv er flinke til å planlegge og melde inn behov til egen trener, løses dette stort sett greit. Det er i tillegg mange av de eldre elevene som har egen bil og som skal på de samme rennene.
På disse rennene må elevene klare seg selv med f.eks. smøring av egne ski. Vi ser på dette som et viktig ledd i elevenes selvstendighetsprosess.

Krav og forventninger til søkere

Vårt toppidrettstilbud passer best for de som har vært konkurranseaktive i noen år og har hatt en ungdomstid preget av mye og variert fysisk aktivitet. Du må være glad i å trene og bør ha en målsetting som går på å gjøre det best mulig ut fra egne forutsetninger i nasjonale renn.

Landslinje     

Meråker videregående skole har landslinje for skiskyting. Du har rett til å søke uansett hvor i landet du bor, og søkere fra hele landet stilles likt ved inntak.

Spissa toppidrett

Meråker videregående skole er en av de videregående skolene i Trøndelag som tilbyr spisset toppidrett i idrettene langrenn, skiskyting og rifleskyting. Opplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen Midt-Norge og Trøndelag fylkeskommune. Dette prosjektet fører en del ekstra ressurser inn i skolesystemet, ressurser som er øremerket til å gi enda tettere oppfølging til utøverne. Utøvere som tas ut på spissa toppidrett har også muligheten til å ta Vg3 over 2 år.

Sportslig opplegg

Om høsten, før snøen kommer, har vi fire ukentlige treningsøkter på dagtid og en kveldsøkt. Om vinteren er det tre ukentlige økter på dagtid og en kveldsøkt.

Samlinger og rennoppfølging

Skolen har et svært godt samarbeid med Meråker skiskytterklubb (MSSK) og Nord-Trøndelag skiskytterkrets (NTSSK). Det gir våre elever muligheten til å delta på både samlinger og få transport til skirenn.

Samlingene elevene kan være med på er fem dager i Östersund i september, tre dager hjemmesamling i oktober, samt fem dager på snø i Vålådalen i november.

Ved deltakelse i Norgescup og NM følger elevene opplegget fra sin krets, men får lov å reise sammen med NTSSK.  Trenere fra skolen inngår i lederteamet til skiskytterkretsen, og er til stede for våre utøvere.

Ved deltakelse på renn de andre helgene kan reisen til og fra bli en utfordring. Skolen har også på dette området en god dialog med MSSK. Så lenge elevene selv er flinke til å planlegge og melde inn behov til egen trener, løses dette stort sett greit. Det er i tillegg mange av de eldre elevene som har egen bil og som skal på de samme rennene.
På disse rennene må elevene klare seg selv med f.eks. smøring av egne ski. Vi ser på dette som et viktig ledd i elevenes selvstendighetsprosess.

Krav og forventninger til søkere

Vårt toppidrettstilbud passer best for de som har vært konkurranseaktive i noen år og har hatt en ungdomstid preget av mye og variert fysisk aktivitet. Du må være glad i å trene og bør ha en målsetting som går på å gjøre det best mulig ut fra egne forutsetninger i nasjonale renn.

Sportslig opplegg

Treningen fordeler seg over fire økter i skoletida – til sammen ni timer. Tre av de fire treningsøktene legges tidlig på dagen slik at skoletreningen kan kombineres med klubbtreninger. Skoledagen avsluttes innen kl. 1500 mandag og fredag og innen 1520 tirsdag-torsdag, slik at dagpendlere med buss får god anledning til å følge opp treningen med klubben. 

Vi ser på virksomheten ved skolen som et supplement til treningen i klubben. Det er i klubben du har din base. Vi ønsker å bidra med å heve nivået til enkeltspilleren, og derigjennom også bidra til nivåheving av klubbfotballen i dalføret/distriktet. Innholdet i våre ca. 270 treningstimer (klokketimer) vil vi derfor se i sammenheng med den treninga du har på kveldstid.
Utvikling av fotballferdigheter vil selvsagt være en sentral del av treningsopplegget. Særskilt fokusert blir individuelle og relasjonelle ferdigheter, men også strukturelle (lagmessige) ferdigheter er viktig for å kunne få utnyttet sine ferdigheter i et lagsamarbeid.
Samtidig som fotball krever gode fysiske egenskaper, må man være godt trent for å kunne trene mye fotball. Derfor vil også utvikling av fysiske ressurser (hurtighet, spenst, styrke, koordinasjon og utholdenhet) være en viktig del av trenings- og læringsarbeidet. For å ivareta variasjon i treninga og et allsidig grunnlag, vil også andre idretter/aktiviteter i noen grad være en del av det hele.

Sportslig opplegg

Treningen fordeler seg over fire økter i skoletida – til sammen ni timer. Tre av de fire treningsøktene legges tidlig på dagen slik at skoletreningen kan kombineres med klubbtreninger. Skoledagen avsluttes innen kl. 1500 mandag og fredag og innen 1520 tirsdag-torsdag, slik at dagpendlere med buss får god anledning til å følge opp treningen med klubben.

Vi ser på virksomheten ved skolen som et supplement til treningen i klubben. Det er i klubben du har din base. Vi ønsker å bidra med å heve nivået til enkeltspilleren, og derigjennom også bidra til nivåheving av klubbhåndballen i dalføret/distriktet. Innholdet i våre ca. 270 treningstimer vil vi derfor se i sammenheng med den treninga du har på kveldstid.

Utvikling av håndballferdigheter vil selvsagt være en sentral del av treningsopplegget. Særskilt fokusert blir individuelle og relasjonelle ferdigheter, men også strukturelle (lagmessige) ferdigheter er viktig for å kunne få utnyttet sine ferdigheter i et lagsamarbeid. Samtidig som håndball krever gode fysiske egenskaper, må man være godt trent for å kunne trene mye håndball. Derfor vil også utvikling av fysiske ressurser (hurtighet, spenst, styrke, koordinasjon og utholdenhet) være en viktig del av trenings- og læringsarbeidet. For å ivareta variasjon i treninga og et allsidig grunnlag, vil også andre idretter/aktiviteter i noen grad være en del av det hele.

Skyttertilbudet er unikt, Meråker videregående skole er den eneste offentlige skolen i Norge som har dette tilbudet. Elevene kan velge sportsskyting NSF eller skyting i DSF.
Treningsmiljøet er godt og inspirerende. Vi drar nytte av erfaringsutveksling og samarbeid med idretter som langrenn og skiskyting, hvor skolen er verdenskjent for sin jobb med å utvikle unge utøvere.
Elevene på skyting har fysisk økt minst en gang hver uke, der det fokuseres på skyteteknisk styrketrening, utholdenhetstrening, balansetrening og koordinasjonstrening.

En viktig del i opplæringen er å gi elevene kompetanse på arrangering av stevner, samt opplæring i Megalink elektronikk.

Meråker Idrettsgymnas Rifle (MIR)

Skytterne ved skolen har en egen rifleklubb i NSF, Meråker Idrettsgymnas Rifle. Dette gir oss mulighet til å skaffe ressurser og støtte for turer og samlinger.

Rifleklubben ved skolen ble stiftet 2001. MIR er tilsluttet Norges Skytterforbund/Norges Idrettsforbund og er vårt bindeledd mot internasjonale skytedisipliner. Det gjør at vi står fritt til å arrangere egne konkurranser, for dermed å gjøre det mulig å klare vurderingskravene. 

Meråker har dessuten to skytterlag, Meråker skytterlag og Stordalen skytterlag. I Stordalen er de spesialister på feltskyting, og har elektroniske skiver på både 200m og 100m. Skolen disponerer også 50m, og 200m utendørs baner med elektronikk, samt en 100m bane med skivetrekk.

 

 

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no