Idrettsfag

I rulleskiløypa

Alle landslinje-elevene og mange av de andre elevene går idrettsfag. Alle har fire treningsøkter i uka innen fagene toppidrett og aktivitetslære. I tillegg til de praktiske fagene har man teorifagene treningslære, treningsledelse og Idrett & samfunn. Vanlige fellesfag som norsk og matematikk kommer selvfølgelig i tillegg.

Idrettsfag i Meråker 


Meråker videregående skole ønsker å skape motiverte, selvstendige, bevisste og kunnskapsrike utøvere med gode holdninger til idretten sin, og som samtidig evner å følge opp det øvrige skolearbeidet. Målsettingsarbeid, kosthold, restitusjon, planlegging, evaluering, prioritering vil bl.a. være viktige stikkord i denne prosessen.

Treningstilbudet er det samme for alle elever.
I treningssammenheng gjøres det ikke forskjell på elever etter studieretning eller andre forhold. Det eneste unntaket er de elevene som går studiespesialisering uten fordypningsidrett.

Elever på studiespesialisering kan delta i de samme treningsgruppene og følge samme treningsopplegg som elevene på idrettsfag.

Vi tilbyr disse fordypningsidrettene:

Meråker videregående skole tilbyr et treårig løp innen friluftsliv, ett av veldig få tilbud i landet. I tredje klassen kan du som elev velge mellom Friluftsliv 3 eller Turledelse og veiledningslære.

På tur

Skolen tilbyr høst-, vinter-, og vårturer. Dette er alt fra halvdagsturer til turer over flere dager. Innholdet på turene er forankret i læreplanen, noe som gir varierte og innholdsrike turer. Vi tilbyr alt fra vinterturer i høyfjellet til vårfiske ved kysten. På høsten er det muligheter for å få erfaring med forskjellig typer jakt. For de som er interessert i fiske er det en naturlig del av de aller fleste overnattingsturene.

Den daglige aktiviteten, når vi ikke er på tur, går til annen friluftslivsrelatert aktivitet som er med å gjør neste tur enda bedre enn den forrige. Dette kan være opplæring i bruk av kart og kompass, førstehjelp tilknyttet friluftsliv, naturkjennskap, spor- og sportegn osv. Det legges stor vekt på forarbeid og etterarbeid i forbindelse med hver tur.

Meråkernaturen

Meråker har storslagen natur som gir enorme muligheter for både moderne og tradisjonelt friluftsliv. I Meråker ligger forholdene til rette for de som ønsker å drive med alpint, snowboard, telemark, randonee, løssnøkjøring og langrenn på vinteren. I Meråker er det eventyrlige forhold for isfiske.

På barmark er Meråker et drømmested. I denne tiden av året er det enorme fiskemuligheter, fantastiske muligheter for turer i både berørt og uberørt natur. Det er muligheter for padling i elv og vann med både kajakk og kano.

I Meråker ligger en av landets største klatreparker, sopp og bær finnes i enorme mengder. Meråker har et rikt dyreliv, alt fra de «vanlige» dyrene til sjeldne rovdyr som bjørn, jerv og gaupe. Søker du hit så får du kanskje muligheten til å se disse dyrene pluss mye annet.

 

 

Landslinje     

Meråker videregående skole har landslinje for langrenn. Du har rett til å søke uansett hvor i landet du bor, og søkere fra hele landet stilles likt ved inntak.

Spissa toppidrett

Meråker videregående skole er en av de videregående skolene i Trøndelag som tilbyr spisset toppidrett i idrettene langrenn, skiskyting og rifleskyting. Opplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen Midt-Norge og Trøndelag fylkeskommune. Dette prosjektet fører en del ekstra ressurser inn i skolesystemet, ressurser som er øremerket til å gi enda tettere oppfølging til utøverne. Utøvere som tas ut på spissa toppidrett har også muligheten til å ta Vg3 over 2 år.

Sportslig opplegg

Om høsten, før snøen kommer, har vi fire ukentlige treningsøkter på dagtid og en kveldsøkt. Om vinteren er det tre ukentlige økter på dagtid og en kveldsøkt.

Samlinger og rennoppfølging

Skolen har et nært samarbeid med IL Varden Meråker og Nord-Trøndelag skikrets. Våre elever har gjennom dette samarbeidet mulighet til å delta på samlinger og å få rennoppfølging.
Skolen arrangerer en kostnadsfri snøsamling i Bruksvallarna i uke 48, samt en helgesamling sammen med Järpen skidgymnasium. I tillegg til våre egne samlinger får elevene tilbud om å være med på samlinger som arrangeres av IL Varden.

Elever som ikke deltar i ekstern aktivitet, har ordinær undervisning. 

Norgescup og NM

De av våre utøvere som ikke har eget klubb/kretsopplegg kan følge opplegget til Nord-Trøndelag skikrets. Dette innbefatter så vel bussreise som smørehjelp og sekundering. Trenere fra skolen inngår da i lederteamet til skikretsen. 

Andre renn

Ved deltakelse på renn de andre helgene kan reisen til og fra bli en utfordring. Skolen har også på dette området en god dialog med IL Varden Meråker. Så lenge elevene selv er flinke til å planlegge og melde inn behov til egen trener, løses dette vanligvis greit. Det er i tillegg mange av de eldre elevene som har egen bil og som skal på de samme rennene.
På disse rennene må elevene klare seg selv med f.eks. smøring av egne ski. Vi ser på dette som et viktig ledd i elevenes selvstendighetsprosess.

Reiseforsikring

Klubb/krets har bindende påmelding en tid i forveien av samlinger og norgescuprenn. Vi anbefaler derfor våre elever å ha reiseforsikring. Hvis man blir syk og forhindret fra å delta etter at påmeldingsfristen er utløpt,  er reiseforsikring i kombinasjon med en eventuell legeattest den eneste måten å få refundert påmeldingsavgiften.

Krav og forventninger til søkere

Vårt toppidrettstilbud passer best for de som har vært konkurranseaktive i noen år og har hatt en ungdomstid preget av mye og variert fysisk aktivitet. Du må være glad i å trene og bør ha en målsetting som går på å gjøre det best mulig ut fra egne forutsetninger i nasjonale renn.

Landslinje     

Meråker videregående skole har landslinje for skiskyting. Du har rett til å søke uansett hvor i landet du bor, og søkere fra hele landet stilles likt ved inntak.

Spissa toppidrett

Meråker videregående skole er en av de videregående skolene i Trøndelag som tilbyr spisset toppidrett i idrettene langrenn, skiskyting og rifleskyting. Opplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen Midt-Norge og Trøndelag fylkeskommune. Dette prosjektet fører en del ekstra ressurser inn i skolesystemet, ressurser som er øremerket til å gi enda tettere oppfølging til utøverne. Utøvere som tas ut på spissa toppidrett har også muligheten til å ta Vg3 over 2 år.

Sportslig opplegg

Om høsten, før snøen kommer, har vi fire ukentlige treningsøkter på dagtid og en kveldsøkt. Om vinteren er det tre ukentlige økter på dagtid og en kveldsøkt.

Samlinger og rennoppfølging

Skolen har et nært samarbeid med Meråker skiskytterklubb og Nord-Trøndelag skiskytterkrets. Det gir våre elever muligheten til å delta på både samlinger og få transport til skirenn.
Skolen arrangerer en kostnadsfri snøsamling i Bruksvallarna i uke 48. I tillegg får elevene tilbud om å være med på samlinger som arrangeres av Meråker skiskytterklubb.

Elever som ikke deltar i ekstern aktivitet, har ordinær undervisning

Norgescup og NM

De av våre utøvere som ikke har eget klubb/kretsopplegg kan følge opplegget til Nord-Trøndelag skiskytterkrets. Dette innbefatter så vel bussreise som smørehjelp og sekundering. Trenere fra skolen inngår da i lederteamet til skikretsen, og er til stede for våre utøvere.

Andre renn

Ved deltakelse på renn de andre helgene kan reisen til og fra bli en utfordring. Skolen har også på dette området en god dialog med skiskytterklubben. Så lenge elevene selv er flinke til å planlegge og melde inn behov til egen trener, løses dette vanligvis greit. Det er i tillegg mange av de eldre elevene som har egen bil og som skal på de samme rennene.

På disse rennene må elevene klare seg selv med f.eks. smøring av egne ski. Vi ser på dette som et viktig ledd i elevenes selvstendighetsprosess.

Reiseforsikring

Klubb/krets har bindende påmelding en tid i forveien av samlinger og norgescuprenn. Vi anbefaler derfor våre elever å ha reiseforsikring. Hvis man blir syk og forhindret fra å delta etter at påmeldingsfristen er utløpt,  er reiseforsikring i kombinasjon med en eventuell legeattest den eneste måten å få refundert påmeldingsavgiften.

Krav og forventninger til søkere

Vårt toppidrettstilbud passer best for de som har vært konkurranseaktive i noen år og har hatt en ungdomstid preget av mye og variert fysisk aktivitet. Du må være glad i å trene og bør ha en målsetting som går på å gjøre det best mulig ut fra egne forutsetninger i nasjonale renn.

Sportslig opplegg

Treningen fordeler seg over fire økter i skoletida – til sammen ni timer. Tre av de fire treningsøktene legges tidlig på dagen slik at skoletreningen kan kombineres med klubbtreninger. Skoledagen avsluttes innen kl. 1500 mandag og fredag og innen 1520 tirsdag-torsdag, slik at dagpendlere med buss får god anledning til å følge opp treningen med klubben. 

Vi ser på virksomheten ved skolen som et supplement til treningen i klubben. Det er i klubben du har din base. Vi ønsker å bidra med å heve nivået til enkeltspilleren, og derigjennom også bidra til nivåheving av klubbfotballen i dalføret/distriktet. Innholdet i våre ca. 270 treningstimer (klokketimer) vil vi derfor se i sammenheng med den treninga du har på kveldstid.
Utvikling av fotballferdigheter vil selvsagt være en sentral del av treningsopplegget. Særskilt fokusert blir individuelle og relasjonelle ferdigheter, men også strukturelle (lagmessige) ferdigheter er viktig for å kunne få utnyttet sine ferdigheter i et lagsamarbeid.
Samtidig som fotball krever gode fysiske egenskaper, må man være godt trent for å kunne trene mye fotball. Derfor vil også utvikling av fysiske ressurser (hurtighet, spenst, styrke, koordinasjon og utholdenhet) være en viktig del av trenings- og læringsarbeidet. For å ivareta variasjon i treninga og et allsidig grunnlag, vil også andre idretter/aktiviteter i noen grad være en del av det hele.

Tilbudet fordeler er fordelt over fire økter i skoletida – til sammen ni timer. Tre av de fire treningsøktene ligger tidlig på dagen slik at skoletreningen kan kombineres med eventuelle klubbtreninger senere på dagen. Skoledagen avsluttes innen kl. 15.00 mandag og fredag, og innen kl. 15.20 tirsdag-torsdag. Det gjør at elever som dagpendler rekker bussen mot Stjørdal.

 Øktene mandag og onsdag gjennomføres sammen med elever fra andre idretter, faget heter Aktivitetslære. Læreplanen i Aktivitetslære inneholder ulike idrettsaktiviteter, basistrening og friluftsliv.

Øktene tirsdag og torsdag er i faget Breddeidrett. Læreplanen i breddeidrett inneholder ulike idrettsaktiviteter, samt idrett og helse.

Du får opplæring og økter innenfor et bredt utvalg idrettsaktiviteter. Multisporttilbudet er på den måten ideelt for deg som er glad i idrett, men som ikke vil spesialisere på en idrett. Tilbudet gir muligheter for ekstra trening innen en utvalgt idrett dersom man skulle ønske dette.

Landsdekkende tilbud til skyttere

Tilbudet er landsdekkende og vi tar inn skyttere fra hele landet, både på studiespesialisering og idrettsfag. Elevene velger sportsskyting NSF eller skyting i DFS. Treningsmiljøet er godt og inspirerende.

Vi drar nytte av erfaringsutveksling og samarbeid med idretter som langrenn og skiskyting, hvor skolen er verdenskjent for sin jobb med å utvikle unge utøvere.

Elevene på skyting har fysisk økt minst en gang hver uke, der det fokuseres på skyteteknisk styrketrening, utholdenhetstrening, balansetrening og koordinasjonstrening.

En viktig del i opplæringen er å gi elevene kompetanse på arrangering av stevner, samt opplæring i Megalink elektronikk.

Meråker Idrettsgymnas Rifle (MIR)

Skytterne ved skolen har en egen rifleklubb i NSF, Meråker Idrettsgymnas Rifle. Rifleklubben ved skolen ble stiftet 2001.
MIR er tilsluttet Norges Skytterforbund/Norges Idrettsforbund og er vårt bindeledd mot internasjonale skytedisipliner. Det gjør at vi står fritt til å arrangere egne konkurranser, for dermed å gjøre det mulig å klare vurderingskravene. 
Klubben har gode avtaler med samarbeidspartnere som selger skytterutstyr- og bekledning, ladekomponenter og ammunisjon.

Meråker har dessuten to skytterlag, Meråker skytterlag og Stordalen skytterlag. I Stordalen er de spesialister på feltskyting, og har elektroniske skiver på både 200m og 100m. Skolen disponerer også 50m, og 200m utendørs baner med elektronikk.

Landslinjer

Langrenn og skiskyting er landslinjer, og skyting er et landsdekkende tilbud.
Disse har du rett til å søke uansett hvor i landet du bor, og søkere fra hele landet stilles likt ved inntak. Du søker disse tilbudene via nettstedet vigo.no. Husk å velge ditt eget fylke først.

Hvis du søker Vg1 i utdanningsprogrammet idrettsfag, kan du søke om å bli tatt inn på grunnlag av idrettslige prestasjoner. Inntil halvpartene av elevene skal tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter.

Ta gjerne kontakt med idrettsfaglig leder ved skolen for å høre mer om hvordan du kan søke, og om vårt tilbud.

Vi har også laget en egen side med informasjon til deg som skal søke skoleplass.

Spissa toppidrett

Meråker videregående skole er en av de videregående skolene i Trøndelag som tilbyr spisset toppidrett i idrettene langrenn, skiskyting og rifleskyting. Opplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen Midt-Norge og Trøndelag fylkeskommune. Dette prosjektet fører en del ekstra ressurser inn i skolesystemet, ressurser som er øremerket til å gi enda tettere oppfølging til utøverne. Utøvere som tas ut på spissa toppidrett har også muligheten til å ta Vg3 over 2 år.

Skiskyttere på standplass

Les mer om idrettsfag på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider:

vilbli.no  udir.no

Søk videregående utdanning på vigo.no

Ta kontakt med skolen hvis du vil vite mer!

Sist oppdatert 30.06.2020