Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet gir deg et bredt grunnlag for høyere studier. Kombinasjoner av valgfrie programfag kan gi deg spesiell studiekompetanse. Du som velger studiespesialisering bør like å arbeide med teoretiske fag.

Om studiespesialisering innen realfag

Er du interessert i naturvitenskap, tall og teknologi? Da kan dette være programområde for deg.
Har du bestemte studieplaner, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du velger valgfrie programfag. Opptak til studier innen medisin, tannlege, veterinær, siviløkonom eller ingeniør krever spesiell studiekompetanse med kombinasjoner av realfag. 

Meråker videregående skole tilbyr realfag innen matematikk, fysikk og kjemi.

Fag – og yrkesveilederen vår kan hjelpe deg å se på jobbalternativer og muligheter i arbeidsmarkedet. Realfag kan åpne mange muligheter for deg når du skal studere videre.

Fremmedspråk

Skolen vår tilbyr fellesfaget tysk fremmedspråk.
Ønsker du å fortsette med tysk og ha det som ett av dine valgfrie programfag, finnes det mulighet for å ta Tysk III via Trøndelag nettskole som elev.

Samme treningstilbud som idrettsfag

Alle våre elever på studiespesialisering får delta i de samme fagene som inneholder trening.
Du får velge valgfritt programfag som tilleggsfag på vg1 innen toppidrett og breddeidrett.

I tillegg skal du ha karakter faget kroppsøving, men du deltar sammen med elever på idrettsfag når de har faget aktivitetslære.
På denne måten kan du følge tre til fire treningsøkter i skoletiden hver uke.

Idrettene du kan ha som valgfritt programfag

 

Landsdekkende tilbud

Meråker videregående skole har landets første og eneste offentlige tilbud innen randonee og fjell-løp. Du har rett til å søke uansett hvor i landet du bor, og søkere fra hele landet stilles likt ved inntak.

Tilbudet

Vi skal gi et godt treningstilbud til alle utøvere. På skolen er vi vant med å ha utøvere med forskjellig ambisjonsnivå, ferdigheter og bakgrunn. Det er noe vi legger til grunn når planene legges.
Ambisiøs og hardt satsende, eller på topptur for turen sin skyld? Uavhengig av nivå vil du få kyndig veiledning. 
Skiutstyr til toppturene/treningsøktene må du stille med selv.

Økter i skoletiden

Øktene i skoletiden fordeles på fagene Toppidrett og Aktivitetslære. Totalt fire økter i uken. 

Opplegg og samlinger utenfor skoletid

I tillegg til skoleøktene, vil det også være mulig å være med på fellesøkter utenfor skoletid. Noen av disse øktene vil være felles med andre idretter.
Treningsopplegg og samlinger/turer utenfor skoletid organiseres gjennom Meråker Skoleidrettslag, og finansieres i hovedsak gjennom egenandeler fra utøverne. 
For de som skal delta i NM og norgescup tar vi sikte på felles transport og opplegg. 

I forbindelse med samlinger/renn anbefaler vi å ha reiseforsikring. Dette fordi det som regel er bindende påmelding med forhåndsbetaling. Hvis man er uheldig og blir syk og forhindret fra å delta etter at påmeldingsfristen er utløpt, er reiseforsikring i kombinasjon med en eventuell legeattest den eneste måten å få refundert påmeldingsavgiften. 

Utstyr

Nødvendig utstyr for å kunne delta på undervisning på snø er: Skredsøker, stang, spade, hjelm, randoneeski helst med midtbredde 65 millimeter. Ski med midtbredde opp mot 75-85 millimeter vil være mulig, men selvsagt gi en høyere belastning på turen oppover.
I tillegg trengs det randoneestaver, randoneesko, sekk, kompass, og egnet bekledning for ferdsel i fjellet.

Anbefalt utstyr: Konkurranse sekk og minimum to par feller.

Våre elever gode rabatter på utstyr fra leverandører. Ta kontakt med faglærer Ove Erik Tronvoll, e-post ovetr@trondelagfylke.no for oppdatert informasjon rundt dette. 

Vi vil selvsagt være behjelpelig med å veilede og tilpasse utstyret slik at det blir best mulig for den enkelte.  

Hvordan søke?

Vårt randoneetilbud kan kombineres med enten idrettsfag eller studiespesialisering med realfag. Søkekodene ligger på VIGO. Ønsker du å kombinere randonee med idrettsfag, søker du med kode IDRET1M-AR. Ønsker du å kombinere randonee med studiespesialisering (realfag), søker du STUSP1M-TR.

Tilbudet er landsdekkende. Det betyr at du kan søke det uavhengig av hvilket fylke du bor i.

 

Landslinje    

Meråker videregående skole har landslinje for langrenn, og er et av Norges skiforbunds fem offisielle skigymnas. Du har rett til å søke uansett hvor i landet du bor, og søkere fra hele landet stilles likt ved inntak.

Sportslig opplegg

Treningsøktene på skolen fordeles på fagene Toppidrett og Aktivitetslære. Totalt fire treningsøkter i uken.

Opplegg utenfor skoletid

All trenings- og konkurranseaktivitet utenfor skoletid er organisert gjennom Team Meråker. 
Mer info finner du på www.teammeraker.no

Reiseforsikring

Både Team Meråker og skikrets har bindende påmelding en tid i forveien av samlinger og norgescuprenn. Vi anbefaler derfor våre elever å ha reiseforsikring. Hvis man blir syk og forhindret fra å delta etter at påmeldingsfristen er utløpt,  er reiseforsikring i kombinasjon med en eventuell legeattest den eneste måten å få refundert påmeldingsavgiften.

Krav og forventninger til søkere

Vårt toppidrettstilbud passer best for de som har vært konkurranseaktive i noen år og har hatt en ungdomstid preget av mye og variert fysisk aktivitet. Du må være glad i å trene og bør ha en målsetting som går på å gjøre det best mulig ut fra egne forutsetninger i nasjonale renn.
Ski- og rulleskiutstyr til øktene må du stille med selv.

Hvordan søke vårt langrennstilbud?

Elever fra Meråker, Stjørdal, Selbu,Tydal, Frosta og Levanger søker ordinært idrettsfag, kode IDRET1----
Alle andre søker landslinje langrenn, kode IDRET1L-M-

 

Spissa toppidrett

Meråker videregående skole er en av de videregående skolene i Trøndelag som tilbyr spisset toppidrett i idrettene langrenn, skiskyting og rifleskyting. Opplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen Midt-Norge og Trøndelag fylkeskommune. 
Utøvere som tas ut på spissa toppidrett får tilbud om å ta Vg3 over 2 år. Uttak gjøres i løpet av april/mai.

Landslinje    

Meråker videregående skole har landslinje for skiskyting. Du har rett til å søke uansett hvor i landet du bor, og søkere fra hele landet stilles likt ved inntak.

Sportslig opplegg

Treningsøktene på skolen fordeles på fagene Toppidrett og Aktivitetslære. Totalt fire treningsøkter i uken.

Opplegg utenfor skoletid

All trenings- og konkurranseaktivitet utenfor skoletid er organisert gjennom Team Meråker.
Mer info finner du på www.teammeraker.no

Reiseforsikring

Både Team Meråker og skiskytterkretsen har bindende påmelding en tid i forveien av samlinger og norgescuprenn. Vi anbefaler derfor våre elever å ha reiseforsikring. Hvis man blir syk og forhindret fra å delta etter at påmeldingsfristen er utløpt,  er reiseforsikring i kombinasjon med en eventuell legeattest den eneste måten å få refundert påmeldingsavgiften.

Krav og forventninger til søkere

Vårt toppidrettstilbud passer best for de som har vært konkurranseaktive i noen år og har hatt en ungdomstid preget av mye og variert fysisk aktivitet. Du må være glad i å trene og bør ha en målsetting som går på å gjøre det best mulig ut fra egne forutsetninger i nasjonale renn.
Ski- og rulleskiutstyr, samt våpen til øktene må du stille med selv. Skudd kan du få kjøpt ved skolen.

Hvordan søke vårt skiskyttertilbud?

Elever fra Meråker, Stjørdal, Selbu,Tydal, Frosta og Levanger søker ordinært idrettsfag, kode IDRET1----
Alle andre søker landslinje skiskyting, kode IDRET1L-SS-

Spissa toppidrett

Meråker videregående skole er en av de videregående skolene i Trøndelag som tilbyr spisset toppidrett i idrettene langrenn, skiskyting og rifleskyting. Opplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen Midt-Norge og Trøndelag fylkeskommune. 
Utøvere som tas ut på spissa toppidrett får tilbud om å ta Vg3 over 2 år. Uttak gjøres i løpet av april/mai.

 Følg oss på Instagram

Elever på vårt fotballtilbud har fire treningsøkter i uka, fordelt på fagene Toppidrett og Aktivitetslære.

Treningsøktene i regi av skolen er et supplement til klubbtreninger på kveldstid, og vi har god dialog med alle berørte klubber om treningsbelastning og fokus. Generelt fokuserer vi mye på individuell ferdighetsutvikling i Toppidrettsøktene, men bruker også en del tid på rolleforståelse og lagtaktikk.
En solid fysisk base er nødvendig for å tåle all spesifikk trening. Derfor inngår både basistrening og allsidig idrettsaktivitet i faget Aktivitetslære.

Breddeidrett er et allsidig tilbud som er perfekt for deg som ikke ønsker å spesialisere deg innen en enkelt idrett.

Du får prøvd deg i en rekke forskjellige idretter, og utvikler stadig nye ferdigheter. Vi tilpasser idretter og aktiviteter som tilbys etter hva du og dine klassekamerater ønsker.
Breddeidrett passer også godt som basistrening for deg som satser aktivt på en enkelt idrett, og vi gir rom for individuell fordypning innen din favorittaktivitet. Allsidighet er viktig, og det sikres gjennom dette tilbudet.

I løpet av en skoleuke får du fire treningsøkter i skoletiden. Øktene er fordelt på fagene Breddeidrett og Aktivitetslære.

 Følg oss på Instagram

Sportslig opplegg

Treningsøktene på skolen fordeles på fagene Toppidrett og Aktivitetslære, totalt fire økter per uke. I toppidrettstimene har vi utelukkende skytetrening. Aktivitetslære er mer variert, med både skyting, basistrening og andre idretter/aktiviteter. 

Opplegg utenfor skoletid

All trenings- og konkurranseaktivitet utenfor skoletid er organisert gjennom Team Meråker.
Mer info finner du på www.teammeraker.no

Reiseforsikring

Mange av aktivitetene har bindende påmelding en tid i forveien. Vi anbefaler derfor våre elever å ha reiseforsikring. Hvis man blir syk og forhindret fra å delta etter at påmeldingsfristen er utløpt,  er reiseforsikring i kombinasjon med en eventuell legeattest den eneste måten å få refundert påmeldingsavgiften. 

Krav og forventninger til søkere

Vårt toppidrettstilbud er tilrettelagt for de som er glad i skyting som konkurranseidrett og har et mål om å gjøre det best mulig ut fra egne forutsetninger.
Du trenger eget skyteutstyr (våpen, dress etc.) Skudd får du kjøpt på skolen.

Hvordan søke

Vårt skytetilbud kan kombineres med enten idrettsfag eller studiespesialisering med realfag. Søkekodene ligger på VIGO. Ønsker du å kombinere skyting med idrettsfag, søker du med kode IDRET1M-AS. Ønsker du å kombinere skyting med studiespesialisering (realfag), søker du STUSP1M-AS.

Tilbudet er landsdekkende. Det betyr at du kan søke det uavhengig av hvilket fylke du bor i.

Spissa toppidrett

Meråker videregående skole er en av de videregående skolene i Trøndelag som tilbyr spisset toppidrett i idrettene langrenn, skiskyting og rifleskyting. Opplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen Midt-Norge og Trøndelag fylkeskommune. 
Utøvere som tas ut på spissa toppidrett får tilbud om å ta Vg3 over 2 år. Uttak gjøres i løpet av april/mai.

 Følg oss på Instagram

 

Les mer om studiespesialisering på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider:

vilbli.no - Meråker vgs 

vilbli.no - Studiespesialisering 

udir.no - Studiespesialisering

Søk videregående utdanning på vigo.no

Ta gjerne kontakt med skolen hvis du lurer på noe!

Frode Estil
Sportssjef/avd. leder idrettsfag
74 17 66 74 97 78 53 80
Sist oppdatert 03.01.2024