Studiespesialisering

Du tilbyr fordypning innen realfag

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • historie
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Meråker videregående skole tilbyr bare tysk som fremmedspråk. Alle på idrettsfag og studiespesialisering skal ha fellesfaget fremmedspråk.

 • Andre år

  Vg2 Realfag

  Du som velger studiespesialisering, bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag.
  Utdanningsprogrammet gir det breieste grunnlaget for videre studium ved høgskoler og universitet. Alt etter hvilke valgfrie programfag du velger, kan du oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle framtidsplaner, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du velger valgfrie programfag. For opptak til visse studium som f.eks lege, tannlege, veterinær, siviløkonom eller ingeniør kreves spesiell studiekompetanse, med fordyping i matematikk og/eller andre realfag.

  På skolen vår kan du som går studiespesialisering i tillegg velge 140 timer fra utdanningsprogram for idrettsfag alle 3 årene. Dette er et ekstratilbud for de som ønsker å få litt av begge deler.

  Studiespesialisering – valgfrie programfag i REALFAG

  Realfag passer for deg som er interessert i naturen og naturvitenskap og tall og teknologi. Det er i dag stort underskudd på realfagslærere, ingeniører og stillinger innen andre yrker der du trenger realfagsbakgrunn. Realfag er det programområdet som åpner flest dører ved videre studier ved universitet og høgskoler. Dersom det er liten søknad til et av realfagene kan dette bli gjennomført som nettstudium.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no