Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Du kan bestille nytt vitnemål/ kompetansebevis. Dersom du har tatt privatisteksamen i et annet fylke enn Trøndelag trenger vi kompetansebevis fra eksamenskontoret i det aktuelle fylket.

Vitnemål/kompetansebevis utstedt før 2015 er avlevert til Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA). Hvis du trenger duplikater av dokumentasjon fra før 2015, må du ta kontakt med IKA Trøndelag :


970 99 050

Kontakt skolen

Marte Torvik
Assisterende rektor
74 17 66 95 98 46 70 61
Sist oppdatert 03.01.2024