Skolestart

Velkommen som elev ved Meråker videregående skole

Velkommen til et nytt skoleår! Vi gleder oss til å møte nye og «gamle» elever.

Trygghet og trivsel

Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og vi er opptatt av at du skal få en trygg og god start på skoleåret. Dette er nedfelt i Opplæringslovens paragraf 9A og skolen har mange tiltak som skal tilrettelegge for et trygt skolemiljø.

Ny læringsplattform

Høsten 2024 innføres en ny læringsplattform som heter Teams for skole. Du vil få opplæring i bruken av systemet ved skolestart.

Alle med på laget

Visjonen for Trøndelag fylkeskommune er «Vi skaper historie». Det skapes daglig små og store historier ved skolen vår. Vi ser fram til at du blir en del av vår historie og vårt fellesskap. Nå starter en ny epoke for deg, og ved skolen vår vil du kunne kombinere utdanning og idrett på en god måte.

 • Alle elever på vg1 deltar på friluftstur etter skolestart. Vi oppfordrer alle elever til å ha nødvendig utstyr på plass til skolestart. Alle elever må ha utstyr tilpasset sin idrett.
 • Følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Meråker videregående skole. #MERÅKER_VG

All informasjon du trenger til skolestart finner du her og på siden "For deg som begynner på vg1". Det kommer ikke noe brev i posten.

 

Oppstart:

Torsdag 15.august 2024 kl. 08.30 møter samtlige elever i håndballhallen.

 

Program for vg2 og vg3:

08.30 - 09.15 Åpning av skoleåret i håndballhallen
09.15 - 11.00 Kontaktlærer, informasjon og utlevering av bøker.
11.30 -           Toppidrett

 

Program for elever på vg1

08.30 - 09.15


Åpning av skoleåret i håndballhallen
 

 • Velkommen ved rektor.
 • Elevene får tildelt kontaktlærer og følger kontaktlærer til klasserom.

09.15 - 11.00

 • Informasjon, bli kjent.

11.00 - 11.45


Pause, salg av varm lunsj i kantina.

11.45 - 13.00


Felles samling for elever vg1 og foresatte i håndballhallen

 • Presentasjon av kontaktlærere.
 • Presentasjon av skolens elevtjeneste.
 • Å bo på hybel, hybelkurs, oppfølging og veiledning, fritid•
 • Foreldresamarbeid (fraværsoppfølging, russetid, InSchool,Teams for skole)
 • Skolens verdiplattform og satsinger 24-25.
 • Trygg skolestart (Makkerskap, handlingsplan for trygt og godt skolemiljø)

13.00 - 13.10


Pause

13.10 - 14.00


Henter bøker i biblioteket

14.00 - 15.00


Elevene møter sine trenere og treningsgrupper.
Håndballhallen

 

Program foresatte vg1

Velkommen til å delta på en felles samling første skoledag. Dere vil få en nærmere orientering om tilbudet ved skolen, og dere får vite litt om hvordan vi jobber og hvem dere kan kontakte ved behov. Vi legger opp til dialog og spørsmål underveis.
Vi ønsker å legge grunnlag for et godt samarbeid mellom skole, foresatte og elever i kommende skoleår.

08.30 - 09.15


Åpning av skoleåret i håndballhallen
 

 • Velkommen ved rektor.
 • Elevene får tildelt kontaktlærer og følger kontaktlærer til klasserom.

09.15 - 09.45


Kaffe i kantina

09.45 - 11.00


Samling for foresatte til elever på vg1.
I auditoriet.

 • Presentasjoner ved rektor, idrettsfaglig leder, assisterende rektor og administrativ leder
 • Spørsmål og avklaringer, friluftslivturer, tilbud på ettermiddag og helg, skolens verdiplattform og satsinger, Teams for skole

11.00 - 11.45


Pause, salg av varm lunsj i kantina.

11.45 - 13.00


Felles samling for elever vg1 og foresatte i håndballhallen

 • Presentasjon av kontaktlærere.
 • Presentasjon av skolens elevtjeneste.
 • Å bo på hybel, hybelkurs, oppfølging og veiledning, fritid
 • Foreldresamarbeid (fraværsoppfølging, russetid, InSchool)
 • Skolens verdiplattform og satsinger 24-25.
 • Trygg skolestart (Makkerskap, handlingsplan for trygt og godt skolemiljø)

13.00 - 13.10


Pause

13.10 - 14.00


Omvisning, skole og anlegg (foresatte)

Starter i kantina

14.15- 15.00


Informasjon om Team Meråker- langrenn, skiskyting og skyting

 

 Velkommen til Meråker videregående skole!

 

Bjørg Sissel Kvannli
Rektor

 

Viktig om skolestart

Nedenfor finner du viktig informasjon som det forutsettes at du har lest før skolestart. Merk at alle elever som er tatt inn ved Meråker videregående skole og deres foresatte, er pliktige til å sette seg inn i skolens ordensreglement.

Trykk på lenkene nedenfor for å lese informasjonen.

 

                     

 

Sist oppdatert 03.07.2024