Mer om Idrettsfag

1K2A5575.jpg

Idrettsfag er et studieforberedende utdanningsprogram som gir studiekompetanse og gir muligheter for å søke på høyskoler og universitet.

I tillegg til fellesfag for studieforberedende utdanningsprogram, har elevene felles programfag for programområdet idrettsfag og valgfrie programfag.

Elevene har fire ukentlige treningsøkter på skolen i aktivitetslære og i sin valgte særidrett.

Du bør være interessert i trening, fysisk aktivitet og friluftsliv. Og du bør være innstilt på å trene flere ganger i uken, i og uten for skoletid. Som elev bør du ha gode holdninger i samsvar med norsk idretts kjerneverdier og gode ferdigheter i en eller flere idretter.

Du lærer

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 • god i én eller flere idretter
 • Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser

Arbeidssteder kan være

 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen

 

Les mer om idrettsfag på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider:

vilbli.no - Meråker vgs 

vilbli.no - Idrettsfag 

udir.no - Idrettsfag

Søk videregående utdanning på vigo.no

Kontakt gjerne skolen hvis du lurer på noe!

Frode Estil
Sportssjef/avd. leder idrettsfag
74 17 66 74 97 78 53 80
Sist oppdatert 10.01.2024