Tilbud og inntak

Trøndelag nettskole tilbyr undervisning til elever som av ulike årsaker ikke kan møte til klasseromsundervisning.

Hvem er tilbudet for?

  • Elever som av helsemessige årsaker ikke klarer å delta på undervisning ved egen skole i TRFK (private skoler inkluderes ikke).
  • Eleven er tatt inn og registrert ved en av TRFK sine skoler, der denne skolen vil stå som primærskole og ha ansvar for elevtjenester.
  • Elever som kan følge ordinær læreplan i fagene. Avvik som gjøres fra ordinær opplæring er kun organisatorisk. Undervisning skjer uten avvik fra læreplanen og kompetansemålene, samt at det gjennomføres eksamenstrekk på lik linje med elever i ordinære løp.
  • Elever som er motivert for, og i stand til å ta fag via nettundervisning (en forutsetning for å kunne lykkes med å ta fag nettbasert). Dette betyr at eleven kan delta i den nettbaserte undervisningen som inkluderer undervisning via Teams «live» (med kamera og lyd).
  • Eleven må være innstilt på å delta i undervisning samme med andre elever. Timene på teams vil som hovedregel gjennomføres i grupper med ca. 2-4 elever per gruppe (enkelte timer kan være 1-1 i forbindelse med individuell veiledning og vurderingsarbeid).

Fagtilbud skoleåret 2024-2025:

Elever bør ikke ta mer enn maks to nettbaserte fag per skoleår. På grunn av at fagene komprimeres vil det være fornuftig å bare starte opp med ett fag når eleven er ny som nettelev. At fagene komprimeres betyr at ett fag som normalt tas i løpet av et skoleår, tas på ett semester (vår eller høst).
Gjennomføring av undervisning komprimeres til en termin med unntak av norsk vg3 der undervisning gjennomføres over et helt skoleår.

Studiespesialisering:

Fagtilbud studiespesialisering

 

Yrkesfag:

Fagtilbud yrkesfag

* gjelder også MAT1113, MAT1115, MAT1117, MAT1119, MAT1121, MAT1123, MAT1125, MAT1127, MAT1129

Inntak og oppstart

Det er kun rektor eller avdelingsledere ved skolene som kan registrere søknad. Søknader vil kunne registreres hele året, men inntak skjer kun i de to oppsatte periodene. 

Søknadsfrister og oppstart:

Inntak og søknadsfrister tilrettelagt tilbud

 
Send søknad her

For mer informasjon om tilbudet, innsøking og inntak - se informasjonsskriv her.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Kontaktinformasjon finner du her.

Sist oppdatert 13.05.2024