Eksamensinformasjon

Eksamensdatoer vår 2024

Skriftlig eksamen

Kunngjøring av skriftlig trekk: 15. mai kl. 09.00 
Fellessensur: 18. - 21. juni

Eksamensdatoer:

Eksamensdatoene for våren 2024 finner du her.

Muntlig / muntlig-praktisk eksamen

Eksamensdatoer i muntlig og muntlig-praktisk er felles for alle fag. 

Trekk kunngjøres: 29. mai 2024 i fagrom på Canvas
Forberedelsesdag: 30. mai 2024 
Eksamensdato: 31. mai 2024

Informasjon om eksamen

Eksamen i fag med undervisning på høst gjennomføres som våreksamen.

Det er utarbeidet en veileder for skriftlig eksamen, slik at du som deltaker skal få viktig og nødvendig informasjon om forberedelse og gjennomføring av skriftlig eksamen.

Veilederen finner du på fylkeskommunens hjemmeside

Sist oppdatert 24.04.2024