Spørsmål og svar

Tilgang i datasystemer

Innlogging og tilgang til datasystemer for nye deltakere: Alle nye deltakere med riktig registrert mobilnummer skal få tilsendt en SMS med brukernavn og aktiveringskode innen 15. august. Du må følge instruksjonen for å opprette brukerkonto. Etterop må du laste ned app eller program for to-faktorpålogging. Veiledning om oppretting av to-faktor finner du her. Dette gir deg tilgang til nettstedet elev.trondelagfylke.no som igjen gir tilgang til læringsplattformen Canvas. Har du ikke mottatt SMS innen 15. august, ta kontakt på vår e-post for hjelp: 

Innlogging for tidligere deltakere: Er du tidligere deltaker må du først opprette to-faktor. Les om hvordan du setter opp to-faktor her. Bruk brukernavnet og passordet du brukte sist. Når to-faktor er på plass, kan du logge deg på elev.trondelagfylke.no som du gjorde tidligere.

Har du innloggingsproblemer kan du skifte passord gjennom å gå til bruker.trondelagfylke.no 

Mange undervurderer hvor mye tid som må brukes på nettbaserte fag. I stor grad vil det kreve like mye tid som hvis du tok faget på en vanlig skole. Hvis du har behov for å ta flere fag, anbefaler vi at du ikke tar mer enn 2-3 fag samtidig. 

Vær klar over at det er obligtorisk oppmøte til nettsamtaler. Antall nettsamtaler vil variere fra fag til fag. I fag hvor det er naturlig å øve på muntlige ferdigheter, vil det være flere nettmøter enn i andre fag. 

Her er noen eksempler på forventet arbeidsmengde i fag som går over et helt skoleår, inkludert nettsamtaler:

Fagtimetall og forventet arbeidsmengde

Vær klar over at i perioder i forbindelse med eksamen, heldagsprøver og store innleveringer, kan det bli en del mer å gjøre. For enkelte vil det derfor være nødvendig å sette av mer tid til skolearbeidet enn først antatt.

Trøndelag nettskole tilbyr nettbaserte opplæringstilbud til ungdom og voksne i fylket. Avdelingen har kontorsted ved Byåsen videregående skole, men nettlærere har tilholdssted ved ulike videregående skoler i fylket.

Nettskolen har ikke fysiske samlinger. Derimot vil det være ukentlige nettmøter med lærer, enten gruppevis eller i samtale en til en.  

I fagene engelsk, norsk hovedmål, norsk sidemål og matematikk 1P-Y/2P-Y, blir det gjennomført heldagsprøver som krever fysisk oppmøte, enten ved Byåsen VGS eller en annen videregående skole i Trøndelag. 

Tidspunkt for heldagsprøver og skrivedager er satt opp i Skoleruta. Tidspunkt for eksamen er satt opp på siden for Eksamensinformasjon

Heldagsprøver og skrivedager gjennomføres på ettermiddag/kveld på Byåsen videregående skole kl. 16-21. For deltakere som bor utenfor Trondheimsregionen, gjennomføres heldagsprøvene på en nærskole etter avtale.   

Skriftlig og muntlig eksamen gjennomføres på dagtid.

Det forutsettes at du har grunnleggende ferdigheter i bruk av internett, e-post og kan skrive i en tekstbehandler (f.eks. Word). For øvrig vil du kunne få bistand i bruk av digitale verktøy som benyttes. Du må være innstilt på å lære deg å bruke verktøyene.

Voksenopplæring har oppstart i slutten av august hver høst.

I de fleste nettbaserte fag benyttes det i hovedsak digitale læringsmateriell, bl.a. via NDLA og ressurser som faglærer produserer eller setter sammen. I noen fag benyttes det digitale utgaver av lærebøker som deltakere får tilgang til. Vanlige lærebøker kan også noen ganger brukes som et valgfritt supplement til de digitale ressursene og må skaffes av den enkelte deltaker i samarbeid med koordineringsskolen sin eller innkjøp privat.

Nettskolen tilbyr opplæring i matematikk 1P-Y og 2P-Y. Ønsker du generell studiekompetanse, tilfredsstiller du også kravet i matematikk hvis du har matematikk 1P + 2P eller matematikk 1T + S1/R1/2P fra studiespesialisering. 

Tar du fagene over flere år er det være lurt å ta 1P-Y først før du begynner med 2P-Y. Det er mulig å ta begge fagene samtidig, hvis du ønsker det, men dette anbefales ikke.

Er det lenge siden du har gått på skolen, kan det være vanskelig å vite hvilket matte-fag du har tatt. Ta kontakt med Karrieresenteret dersom du er usikker på hvilken fagkode i matematikk du trenger. Tjenesten er gratis.

Har du fullført matematikk 1P fra studiespesialisering, men mangler 2P, kan du ikke ta matematikk 2P-Y. Da må du enten ta matematikk 1P-Y før du fortsetter med 2P-Y eller gå opp som privatist i matematikk 2P. Er det lenge siden du gikk på skolen eller sliter du med matte, trenger det ikke å være så dumt å starte fra "scratch" med 1P-Y. 

Har du flere spørsmål om matematikk, vennligst ta kontakt på vår .  

Er du usikker på hvilke fag du mangler, kan du ta kontakt med Karrieresenteret for gratis veiledning:

Karrieresenteret i Trøndelag

Ja, som nettelev har du elevstatus som på vanlig videregående skole og følger en oppsatt framdriftsplan i faget med faste innleveringer, nettmøter og prøver(skriftlig/muntlig). Hvis du ikke klarer å følge denne planen, vil det kunne medføre at du ikke får vurdering i faget (IV). Nettlærer vil være behjelpelig med å tilpasse slik at du kan gjennomføre arbeidet samtidig som du er i arbeid/vanlig skolegang, men det forventes at du jobber med faget i løpet av hele perioden og leverer innleveringer innen fristen.

Det er forskjellige arbeidskrav i de ulike fagene. Hovedregelen er at det er en innleveringsoppgave hver uke. Dette kan være innlevering av tekstbesvarelse, lydopptak, videopresentasjon med mer. Omfanget vil variere fra fag til fag, med både små og store oppgaver. For at du skal få standpunktkarakter, er det viktig at læreren din får et godt vurderingsgrunnlag av din kompetanse.

Du vil få underveisvurdering og sluttvurdering (standpunktkarakter) i faget. I norsk får du to eller tre karakterer. Vurdering vil kreve at du gjør deg vurderbar, dvs. deltar i faget, leverer arbeidskrav og gjennomfører prøver. 

I norsk, engelsk og matematikk kan du trekkes ut til både muntlig og skriftlig eksamen. I historie, samfunnskunnskap og naturfag kan du kun trekkes ut til muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.  

Du trenger en bærbar datamaskin (PC eller Mac) og internettilgang. Som deltager i Nettskolen får du tilgang til programvare slik som Office 365 (Word, Excel, etc.) gjennom Skoleportalen. Mobil eller nettbrett kan ikke erstatte en bærbar datamaskin, men noen funksjoner fungerer godt også på mobil. 

Du trenger også hodetelefoner med mikrofon (eventuelt øreplugger med mikrofon) for gjennomføring av nettsamtaler.

Nettskolen låner ikke ut datautstyr. Du er selv ansvarlig for å ha en datamaskin som fungerer. Du må også sørge for at denne er oppdatert og i god nok stand. Før nettsamtaler anbefales at du restarter maskinen (slår av og starter opp på nytt).

Nettskolens tilbud kan gi deg rett til å søke om stipend og lån i lånekassen. Om du får lån og hvor mye, reguleres av de reglene som lånekassen fastsetter til enhver tid. Oppgi din koordineringsskole som din skole når du søker om lån og stipend. 

Sist oppdatert 30.01.2024