Skolerute for voksne

07.04.2022 - 27.04.2022: Heldagsprøver vår
  - 07.04: Heldagsprøve i norsk sidemål
  - 25.04: Heldagsprøve i norsk hovedmål
  - 27.04: Heldagsprøve i matematikk 2P-Y
  - 03.05: Heldagsprøve i engelsk og matematikk 1P-Y 

Eskamen utgår for skoleåret 2022-2023 
Her kan du lese mer om avlysning av eksamen 

Fridager/ferier:
11.-17. oktober: Høstferie
22. desember - 3. januar: Juleferie
21. - 27. februar: Vinterferie
11.-19. april: Påskeferie
16.-17. mai: Fri
26.-27. mai: Fri
6. Juni: Fri

Sist oppdatert 08.03.2022