Skolerute for voksne

Heldagsprøver høst:
23. november: fag 1 
1. desember: fag 2 

Heldagsprøve vår
23. april: fag 1 
25. april: fag 2
30. april: fag 3

Fridager/ferier skoleåret 23/24:
09 - 13.oktober: Høstferie
29.november: Fri
21.desember: Siste skoledag
22.desember - 02. januar: Juleferie
03.januar: Første skoledag
19 - 23. februar: Vinterferie
08.mars: Fri
25.mars - 01.april: Påskeferie
01.mai: Fri
09 - 10.mai: Fri
17.mai: Fri
20.mai: Fri
22.juni: Siste skoledag

Eksamensdatoer våren 2023
Datoer kommer.

Sist oppdatert 09.11.2023