Skolerute for voksne

Årshjul for skoleåret 2021-2022.

30.08.2021: Informasjonsmøte for nye deltakere
Fra kl. 16.00-17.00. Møtet foregår via Teams.

01.09.2021: Oppstartswebinar (obligatorisk oppmøte)
 - Kl. 16.00: Norsk
 - Kl. 17.00: Matematikk 1P-Y og 2P-Y
 - Kl. 18.00: Historie

02.09.2021: Oppstartswebinar (obligatorisk oppmøte)
 - Kl. 16.00: Naturfag
 - Kl. 17.00: Samfunnskunnskap
 - Kl. 18.00: Engelsk

02.09.2021 - 08.09.2021: Heldagsprøver høst
 - 02.12: Heldagsprøve i matematikk 
 - 06.12: Heldagsprøve i norsk hovedmål
 - 08.12: Heldagsprøve i engelsk

07.04.2022 - 27.04.2022: Heldagsprøver vår
  - 07.04: Heldagsprøve i norsk sidemål
  - 21.04: Heldagsprøve i engelsk
  - 25.04: Heldagsprøve i norsk hovedmål
  - 27.04: Heldagsprøve i matematikk 

Fridager/ferier:
11.-17. oktober: Høstferie
22. desember - 3. januar: Juleferie
21. - 27. februar: Vinterferie
11.-19. april: Påskeferie
16.-17. mai: Fri
26.-27. mai: Fri
6. Juni: Fri

Sist oppdatert 27.08.2021