Skolerute for voksne

24.11.2022 - 01.12.2022: Heldagsprøver høst
  - 24.11: Heldagsprøve i matematikk 1P-Y og 2P-Y
  - 29.11: Heldagsprøve i norsk hovedmål og norsk kort botid 
  - 01.12: Heldagsprøve i engelsk

20.04.2023 - 03.05.2023: Heldagsprøve vår
   -20.04: Heldagsprøve i norsk sidemål
   -25.04: Heldagsprøve i norsk hovedmål og norsk kort botid
   -27.04: Heldagsprøve i matematikk 2P-Y
   -03.05: Heldagsprøve i engelsk og matematikk 1P/1P-Y

Fridager/ferier skoleåret 22/23:
10.-14. oktober: Høstferie
30. november: Fri
21. desember: Siste skoledag
22. desember - 2. januar: Juleferie
03. januar: Første skoledag
20.-24. februar: Vinterferie
17. mars: Fri
03.-10. april: Påskeferie
01. mai: Fri
17.-19. mai: Fri
29. mai: Fri
22. juni: Siste skoledag

Eksamensdatoer våren 2023
19. mai: norsk sidemål 
22. mai: norsk hovedmål / norsk kort botid 
23. mai: matematikk 2P-Y 
26. mai: matematikk 1P-Y
31. mai: engelsk
5. juni: trekk til muntlig eksamen 
7. juni: muntlig eksamen

Sist oppdatert 24.04.2023