Skolerute for voksne

Årshjul for skoleåret 2021-2022.

30.08.2021: Informasjonsmøte for nye deltakere
Fra kl. 16.00-17.00. Møtet foregår via Teams.

01.09.2021: Oppstartswebinar (obligatorisk oppmøte)
 - Kl. 16.00: Norsk
 - Kl. 17.00: Matematikk 2P-Y
 - Kl. 18.00: Historie

02.09.2021: Oppstartswebinar (obligatorisk oppmøte)
 - Kl. 16.00: Naturfag
 - Kl. 17.00: Samfunnskunnskap
 - Kl. 18.00: Engelsk

02.09.2021 - 08.09.2021: Heldagsprøver høst
 - 02.09: Heldagsprøve i matematikk
 - 06.09: Heldagsprøve i norsk hovedmål
 - 08.09: Heldagsprøve i engelsk

07.04.2022 - 27.04.2022: Heldagsprøver vår
  - 07.04: Heldagsprøve i norsk sidemål
  - 21.04: Heldagsprøve i engelsk
  - 25.04: Heldagsprøve i norsk hovedmål
  - 27.04: Heldagsprøve i matematikk 2P-Y

Sist oppdatert 25.06.2021