Skolerute for voksne

Heldagsprøver høst:
23. november: fag 1 
1. desember: fag 2 

Heldagsprøve vår
23. april: Matematikk 1P-Y og 2P-Y
25. april: Norsk sidemål og norsk kort botid
30. april: Norsk hovedmål og engelsk

Fridager/ferier skoleåret 23/24:
09 - 13.oktober: Høstferie
29.november: Fri
21.desember: Siste skoledag
22.desember - 02. januar: Juleferie
03.januar: Første skoledag
19 - 23. februar: Vinterferie
08.mars: Fri
25.mars - 01.april: Påskeferie
01.mai: Fri
09 - 10.mai: Fri
17.mai: Fri
20.mai: Fri
22.juni: Siste skoledag

Skriftlig eksamen skoleåret 2023-2024
15. mai: publisering av trekk til skriftlig eksamen
21. mai: eksamen norsk sidemål (trekkfag)
22. mai: eksamen norsk hovedmål og norsk kort botid (obligatorisk)
23. mai: eksamen i matematikk 1P-Y (trekkfag)
24. mai: eksamen matematikk 2P-Y (trekkfag)
30. mai: eksamen i engelsk (trekkfag) - 29. mai: forberdedelsesdag i engelsk 

Muntlig eller muntlig-praktisk eksamen: 
31. mai: trekk 
3. juni: forberedelsesdag 
4. juni: eksamen

Sist oppdatert 24.01.2024