Eksamensinformasjon

Eksamensdatoer vår 2024 for videregående elever

Skriftlig eksamen

Kunngjøring av skriftlig trekk: 15. mai kl. 09.00 
Fellessensur: 18. - 21. juni

Eksamensdatoer:

Engelsk 2 - SPR3031: 31. mai 2024 (5 timers eksamen)
Fransk III - PSP5800: 28. mai 2024 (5 timers eksamen)
Spansk III - PSP5830: 28. mai 2024 (5 timers eksamen)
Tysk III - PSP5842: 28. mai 2024 (5 timers eksamen)
Fysikk 2 - REA3039: 23. mai 2024 (5 timers eksamen)
Informasjonsteknologi 2 - REA3049: 30. mai 2024 (forberedelsesdag)
Informasjonsteknologi 2 - REA3049: 31. mai 2024 (5 timers eksamen)
Kinesisk I - FSP6289: 27. mai 2024 (4 timers eksamen)
Kinesisk II - PSP5864: 29. mai 2024 (4 timers eksamen)
Samfunnsøkonomi 2 - SAM3061: 30. mai 2024 (5 timers eksamen)
Økonomi og ledelse - SAM3070: 27. mai 2024 (forberedelsesdag)
Økonomi og ledelse - SAM3070: 28. mai 2024 (eksamen)

Muntlig / muntlig-praktisk eksamen

Eksamensdatoer i muntlig og muntlig-praktisk er felles for alle fag. 

Trekk kunngjøres: 29. mai 2024 i fagrom på Canvas
Forberedelsesdag: 30. mai 2024 
Eksamensdato: 31. mai 2024

Sist oppdatert 22.02.2024