Karakterer, dokumentasjon og klagefrist - for voksne deltakere

Offentliggjøring av standpunktkarakterer vår 2019

Studiekompetanse
Vi offentliggjøring karakterer onsdag 12. juni.
Klagefrist: Lørdag 22. juni

Helsefag
Vi offentliggjør karakterer tirsdag 18. juni.
Klagefrist: Fredag 28. juni

Karakterene vil da være tilgjengelig for elevene i SkoleArena.

Rutine for hvordan du finner karakterene dine i SkoleArena finner du ved å klikke her.

Offentliggjøring av skriftlig eksamenskarakter vår 2019

Offentliggjøring av karakterer ved skriftlig eksamen:

NOR1231 - norsk hovedmål skriftlig: Torsdag 20. juni
Klagefrist: Søndag 30. juni

Rutine for hvordan du finner karakterene dine i SkoleArena finner du ved å klikke her.

Karakterutskrifter

VG1 Helse- og oppvekstfag
Karakterprotokoll kan hentes i informasjonen på Byåsen vgs etter kl. 12.00 mandag 24. juni.
Karakterprotokoll som ikke er hentet innen kl. 13.00 onsdag 26. juni, postlegges samme dag.

VG2 Helsearbeiderfag
Kompetansebevis kan hentes i informasjonen på skolen etter kl. 12.00, mandag 24. juni.
Kompetansebevis som ikke er hentet før onsdag 26. juni kl. 13.00 postlegges samme dag.

Studiekompetanse for voksne
Kompetansebevis kan hentes i informasjonen på skolen etter kl. 12.00, tirsdag 25. juni.
Kompetansebevis som ikke er hentet før onsdag 26. juni kl. 13.00 postlegges samme dag.

Klagefrist for karakterer


Klage på standpunktkarakter
Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.

For standpunktklager gjelder § 5-6 i Forskrift til Opplæringslova: 'Klage må fremjast skriftleg, og underskrivast av klagaren ... klagen skal nemne det vedtaket som det blir klaga på... klagen bør innehalde årsaka til klagen..' Når en klage blir fremmet til skolen, vil den bli registrert og faglærer blir kontaktet. Faglærer gir en skriftlig begrunnelse for karakteren som er satt (eller hvorfor den ikke er satt, i tilfelle IV). Deretter vil skolen sende klagen til fylkets klagenemnd sammen med en redegjørelse om saksbehandlingen og en vurdering av om faglærers begrunnelse er i henhold til vurderingsforskriften.

Merk at klagenemnda bare kan vurdere om faglærer har fulgt retningslinjene (kap 3 i forskrift til opplæringsloven) som gjelder for karaktersetting. Klagenemnda har verken kompetanse eller anledning til å vurdere det faglige nivået til eleven.

Du kan lese mer om klage på standpunktkarakter her.

Klage på eksamenskarakter ved muntlig eksamen og annen ikke-skriftlig eksamen

Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet, ikke på den faglige vurderingen av din prestasjon.
Ved spørsmål om klage, har skolen ansvar for å veilede deg.
Send klagen din til skolen og begrunn hvorfor du klager.

Dersom du får medhold i klage, blir eksamenskarakteren annulert. Du kan velge om du vil gå opp til ny muntlig eksamen, med ny sensor. Hvis den muntlige eksamenen er trekkfag i videregående, skal fag trekkes på nytt.

Klagefrist er 10, ti dager, fra eksamensdagen.

Klage på skriftlig eksamenskarakter

Før du leverer inn en klage, bør du har rådført deg med faglærer. Du kan gå ned en karakter ved klage, ny karakter er endelig og kan ikke påklages.
Alle som får endret karakter får utstedt ny dokumentasjon av skolen

ORDINÆRE KLAGER
Du kan klage på eksamenskarakter ved skriftlig eksamen. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt du er gjort kjent med karakteren din, eller burde ha gjort deg kjent med den. Klage på karakter til skriftlig eksamen leveres til skolen på et skjema du finner lenger ned på denne siden.

HURTIGKLAGER
Kandidater som ønsker rask behandling av klager i de fagene der det er mulig, må være sendt til skolen senest kl. 11.00 tirsdag 25. juni 2019.

Du kan lese mer om klagebehandling på Udir.no.

Skjema for klage

Skjema for klage på standpunktkarakter og ikke-skriftlig eksamenKlage på skriftlig eksamen

Slik kan du sende inn din klage:
1. Sende klagen på epost til
2. Sende klagen pr. post til Trøndelag nettskole v/ Byåsen videregående skole, postboks 5655 Torgarden, 7484 Trondheim
3. Levere den i informasjonen på Byåsen videregående skole

Avgifter for utskrift av dokumentasjon og andre tjenester

Prisene gjelder fra 01.08.2017

All dokumentasjon må betales på forhånd før det blir utskrevet. Ta kontakt med informasjonen på skolen for utstedelse av ny dokumentasjon.

Tlf: 74 17 42 10

Sist oppdatert 20.06.2019