Karakterer, dokumentasjon og klagefrist - for voksne deltakere

Offentliggjøring av standpunktkarakterer

STUDIESPESIALISERING

Standpunktkarakterene offentliggjøres onsdag 10. juni.

Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.
Det vil si at klagefristen er lørdag 20. juni kl. 12.00.

Se lenger ned på denne siden for mer informasjon om klage på standpunkt og skjema for klage.

HELSEFAG

Standpunktkarakterene offentliggjøres fredag 12. juni.

Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.
Det vil si at klagefristen er mandag 22. juni kl. 12.00.

Se lenger ned på denne siden for mer informasjon om klage på standpunkt og skjema for klage.

Karakterutskrifter

Fra høsten 2019 må du ta kontakt med voksenopplæringssenteret i ditt område dersom du har spørsmål om uskrift av karakterbevis.
Det er de som har ansvaret for å utstede karakterutskrift/kompetansebevis.

Klikk på denne linken for å se hvilket voksenopplæringssenter som har ansvaret i området der du bor og deres kontaktinformasjon.

Klagefrist for karakterer

Klage på standpunktkarakter
Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.

For standpunktklager gjelder § 5-6 i Forskrift til Opplæringslova: 'Klage må fremjast skriftleg, og underskrivast av klagaren ... klagen skal nemne det vedtaket som det blir klaga på... klagen bør innehalde årsaka til klagen..' Når en klage blir fremmet til skolen, vil den bli registrert og faglærer blir kontaktet. Faglærer gir en skriftlig begrunnelse for karakteren som er satt (eller hvorfor den ikke er satt, i tilfelle IV). Deretter vil skolen sende klagen til fylkets klagenemnd sammen med en redegjørelse om saksbehandlingen og en vurdering av om faglærers begrunnelse er i henhold til vurderingsforskriften.

Merk at klagenemnda bare kan vurdere om faglærer har fulgt retningslinjene (kap 3 i forskrift til opplæringsloven) som gjelder for karaktersetting. Klagenemnda har verken kompetanse eller anledning til å vurdere det faglige nivået til eleven.

Du kan lese mer om klage på standpunktkarakter her.

Skjema for klage

Skjema for klage
(fungerer kun i microsoft edge og google chrome)

Slik kan du sende inn din klage:
1. Sende klagen på epost til
2. Sende klagen pr. post til Trøndelag nettskole v/ Byåsen videregående skole, postboks 5655 Torgarden, 7484 Trondheim
3. Levere den i informasjonen på Byåsen videregående skole

Avgifter for utskrift av dokumentasjon og andre tjenester

Prisene gjelder fra 01.08.2017

- Dersom du var deltager ved Trøndelag nettskole i tidsrommet før august 2019, kan du ta kontakt med oss på:
Tlf: 74 17 42 10

- Dersom du er deltager ved Trøndelag nettskole i tidsrommet etter august 2019, må du ta kontakt med voksenopplæringssenteret i ditt område.
Klikk på denne linken for å se hvilket voksenopplæringssenter som har ansvaret i området der du bor og deres kontaktinformasjon.

Sist oppdatert 12.06.2020