Karakterer, dokumentasjon og klagefrist

Offentliggjøring av karakterer høst 2018

Offentliggjøring av T1-karakterer og standpunkt skjer fredag 11. januar kl. 12.00.
(Standpunkt gjelder kun vg1 helse- og oppvekstfag og matematikk 1P-y).

Standpunkt for de som går vg2 helsearbeiderfag publiseres tirsdag 08. januar kl. 15.00.

Karakterene vil da være tilgjengelig for elevene i SkoleArena.

Rutine for hvordan du finner karakterene dine i SkoleArena finner du ved å klikke her.

Karakterutskrifter

VG1 Helse- og oppvekstfag
Får karakterprotokoll på forespørsel.

VG2 Helsearbeiderfag
Informasjon kommer senere.

Studiekompetanse for voksne
Informasjon kommer senere.

Klagefrist for karakterer


Klage på standpunktkarakter
Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.

For standpunktklager gjelder § 5-6 i Forskrift til Opplæringslova: 'Klage må fremjast skriftleg, og underskrivast av klagaren ... klagen skal nemne det vedtaket som det blir klaga på... klagen bør innehalde årsaka til klagen..' Når en klage blir fremmet til skolen, vil den bli registrert og faglærer blir kontaktet. Faglærer gir en skriftlig begrunnelse for karakteren som er satt (eller hvorfor den ikke er satt, i tilfelle IV). Deretter vil skolen sende klagen til fylkets klagenemnd sammen med en redegjørelse om saksbehandlingen og en vurdering av om faglærers begrunnelse er i henhold til vurderingsforskriften.

Merk at klagenemnda bare kan vurdere om faglærer har fulgt retningslinjene (kap 3 i forskrift til opplæringsloven) som gjelder for karaktersetting. Klagenemnda har verken kompetanse eller anledning til å vurdere det faglige nivået til eleven.

Klage på eksamenskarakter ved muntlig eksamen og annen ikke-skriftlig eksamen
Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet, ikke på den faglige vurderingen av din prestasjon. Klagefrist er 10, ti dager, fra eksamensdagen.

Klage på skriftlig eksamenskarakter

ORDINÆRE KLAGER
Informasjon kommer senere

HURTIGKLAGER
Informasjon kommer senere.

- Før du leverer inn en klage, bør du har rådført deg med faglærer. Du kan gå ned en karakter ved klage, ny karakter er endelig og kan ikke påklages.
- Alle som får endret karakter får utstedt ny dokumentasjon av skolen

Du kan lese mer om klagebehandling på Udir.no.

Skjema for klage

Skjema for klage på standpunktkarakter og ikke-skriftlig eksamenKlage på skriftlig eksamen

Avgifter for utskrift av dokumentasjon og andre tjenester

Prisene gjelder fra 01.08.2017

All dokumentasjon må betales på forhånd før det blir utskrevet. Ta kontakt med informasjonen på skolen for utstedelse av ny dokumentasjon.

Tlf: 74 17 42 10

Sist oppdatert 11.01.2019