Parkering

Elever, besøkende, og personer som skal på samlinger, møter, kurs, o.l., oppfordres til å benytte kollektivtransport. Metrobuss linje 3 og linje 23 passerer skolen. I tillegg er det kort avstand til trikkeholdeplass på Munkvoll.

Parkeringen på skolens tomt er regulert, og det gjennomføres parkeringskontroller av Trondheim Parkering.

Besøkende må henvende seg i skolens informasjon.

Følg skilting og parker i henhold til denne.

Det kan ikke garanteres ledige gjesteparkeringsplasser, og spesielt ikke ved mange besøkende.

Nedenfor finner du en oversikt over våre parkeringsplasser:Sist oppdatert 02.02.2024