Tilbud og søking for voksne

Illustrasjonsfoto: Unsplash
Illustrasjonsfoto: Unsplash

Trøndelag fylkeskommune har et nettbasert fagtilbud som skal tilby et fleksibelt undervisningsopplegg for voksne.

Nettskolen tilbyr studiekompetanse for voksne etter 23/5-regelen 

For å få generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du oppfylle disse kravene:

  • Er 23 år eller eldre det året du søker
  • Du kan dokumentere fem år med utdanning/praksis
  • Du har bestått de seks studiekompetansefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag.

Klikk her dersom du vil vite mer om 23/5 regelen.

Nettskolen har tilbud i alle seks studiekompetansefag med følgende arbeidsmengde i timetall:
Norsk - 393 årstimer
Engelsk - 140 årstimer
Matematikk 1P - 140 årstimer
Matematikk 2P - 84 årstimer
Matematikk 2P-Y - 140 årstimer, tilbys i en overgangsperiode for de som har 1P-Y
Naturfag - 140 årstimer
Historie - 140 årstimer
Samfunnskunnskap - 84 årstimer

Oppstart for nye deltagere er i august/september. Vi anbefaler å ikke ta mer enn 2-3 fag samtidig. Kontakt din nærmeste koordineringsskole dersom du har spørsmål om videregående utdanning og studiespesialiserende fag.
Finn nærmeste koordineringsskole her

Søke?

Opptak av voksne skjer ved søknad på Vigo.no.
Søknadsfristen er 1. mars. 

Det er åpent for å søke voksenopplæring hele året, men de som søker innen 1. mars vil bli prioritert i inntaket som skjer påfølgende høst. Søkere etter denne dato vil få tilbud om plass hvis det er kapasitet til det innenfor det tilbudet og den økonomiske rammen voksenopplæring har det aktuelle året.

I løpet av søknadsprosessen må du hake av at du ønsker nettbasert undervisning:Klikk her for å komme til søknaddsiden

Mer informasjon om opptak, voksenopplæring og voksnes rett til opplæring
Klikk her for å komme til Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside

Forutsetninger og krav til utstyr:

  • Alle må ha egen datamaskin
  • Hodetelefoner med mikrofon
  • Tilfredsstillende internettilkobling
  • Grunnleggende ferdigheter knyttet til bruk av data og internett slik som å skrive en tekst i Word, lagring av filer, bruk av ordbøker og andre oppslagsverk på internett, mm.
Sist oppdatert 05.05.2021