Tilbud og søking for voksne

Helsearbeiderfag vg2 illustrasjonsbilde

Trøndelag fylkeskommune har et nettbasert fagtilbud som skal tilby et fleksibelt undervisningsopplegg for voksne med rett til videregående opplæring.

Tilbud med oppstart januar 2020

I januar 2020 har vi oppstart i følgende fag som kjøres over et halvt år:

- Vg1 Helse- og oppvekstfag (januar 2020 - juni 2020)
- Vg2 Helsearbeiderfag (januar 2020 - juni 2020)

Nettskolens fagtilbud i helse- og oppvekstfag er et tilbud i de tre felles programfagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.
Vi tilbyr sluttkompetanse i helsearbeiderfaget, men for å få godkjent opplæring må du i tillegg fullføre fellesfagene tilsvarende vg2 på yrkesfag, og yrkesfaglig fordypning (YFF).

I nettskolen kan YFF godkjennes ved dokumentert praksis. Hvis du ønsker et annet programområde på vg2, som f.eks. barne- og ungdomsarbeider, må dette tas ved en videregående skole.

 Tilbudet er kun for voksne med rett til videregående opplæring og tilbudet er gratis.
Du kan lese mer om voksenopplæring og rettsvurdering på fylkeskommunens hjemmeside

Les mer om Helse- og oppvekstfag vg1 og helsearbeiderfag vg2

 

Søke?

Opptak av voksne skjer ved søknad på Vigo.no
Klikk her for å komme til søknaddsiden
Mer informasjon om opptak og voksenopplæring
Klikk her for å komme til Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside

Forutsetninger og krav til utstyr:

  • Alle må ha egen datamaskin
  • Hodetelefoner med mikrofon
  • Tilfredsstillende internettilkobling
  • Grunnleggende ferdigheter knyttet til bruk av data og internett slik som å skrive en tekst i Word, lagring av filer, bruk av ordbøker og andre oppslagsverk på internett, mm.
Sist oppdatert 29.10.2019