Tilbud og søking for voksne

Illustrasjonsfoto: Unsplash
Illustrasjonsfoto: Unsplash

Trøndelag fylkeskommune har et nettbasert fagtilbud som skal tilby et fleksibelt undervisningsopplegg for voksne.

Nettskolen tilbyr studiekompetanse for voksne etter 23/5 regelen


For å få generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du oppfylle disse kravene:

  • Er 23 år eller eldre det året du søker
  • Du kan dokumentere fem år med utdanning/praksis
  • Du har bestått de seks studiekompetansefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag.

Klikk her dersom du vil vite mer om 23/5 regelen.

Nettskolen har tilbud i alle seks studiekompetansefag med følgende arbeidsmengde i timetall:
Norsk - 393 årstimer
Engelsk - 140 årstimer
Matematikk 1P - 140 årstimer
Matematikk 2P - 84 årstimer
Matematikk 2P-Y - 140 årstimer, tilbys i en overgangsperiode for de som har 1P-Y
Naturfag - 140 årstimer
Historie - 140 årstimer
Samfunnskunnskap - 84 årstimer

Oppstart for nye deltagere er i august/september. Vi anbefaler å ikke ta mer enn 2-3 fag samtidig. Kontakt din nærmeste koordineringsskole dersom du har spørsmål om videregående utdanning og studiespesialiserende fag.
Finn nærmeste koordineringsskole her

Søke?

Opptak av voksne skjer ved søknad på Vigo.no
I løpet av søknadsprosessen må du hake av at du ønsker nettbasert undervisning:Klikk her for å komme til søknaddsiden

Mer informasjon om opptak, voksenopplæring og voksnes rett til opplæring
Klikk her for å komme til Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside

Forutsetninger og krav til utstyr:

  • Alle må ha egen datamaskin
  • Hodetelefoner med mikrofon
  • Tilfredsstillende internettilkobling
  • Grunnleggende ferdigheter knyttet til bruk av data og internett slik som å skrive en tekst i Word, lagring av filer, bruk av ordbøker og andre oppslagsverk på internett, mm.
Sist oppdatert 09.09.2020