Tilbud og søking for voksne

Helsearbeiderfag vg2 illustrasjonsbilde

Trøndelag fylkeskommune har et nettbasert fagtilbud som skal tilby et fleksibelt undervisningsopplegg for voksne med rett til videregående opplæring.

Nettskolens fagtilbud i helse- og oppvekstfag er et tilbud i de tre felles programfagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Vi tilbyr sluttkompetanse i helsearbeiderfaget, men for å få godkjent opplæring må du i tillegg fullføre fellesfagene tilsvarende vg2 på yrkesfag, og yrkesfaglig fordypning (YFF).

I nettskolen kan YFF godkjennes ved dokumentert praksis. Hvis du ønsker et annet programområde på vg2, som f.eks. barne- og ungdomsarbeider, må dette tas ved en videregående skole.

Les mer om Helse- og oppvekstfag vg1 og helsearbeiderfag vg2

 

Søke?

Det vil ikke tilbys nettbaserte tilbud i helsefag skoleåret 2020-2021, men du kan søke om tilbud ved voksenopplæringens øvrige tilbud (se link under)

Opptak av voksne skjer ved søknad på Vigo.no
Klikk her for å komme til søknaddsiden
Mer informasjon om opptak og voksenopplæring
Klikk her for å komme til Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside

Forutsetninger og krav til utstyr:

  • Alle må ha egen datamaskin
  • Hodetelefoner med mikrofon
  • Tilfredsstillende internettilkobling
  • Grunnleggende ferdigheter knyttet til bruk av data og internett slik som å skrive en tekst i Word, lagring av filer, bruk av ordbøker og andre oppslagsverk på internett, mm.
Sist oppdatert 14.01.2020