Skolerute 2022-2023 - Påbygg

Her finner du datoer som kan være grei å merke seg for skoleåret 22-23.

Oppstartswebinar for alle nye elever:
18. august: kl. 10.00-11.00 eller kl. 18.00-19.00

Oppstartswebinar i fag: 
23. august: naturfag kl. 10.00-11.00 eller kl. 18.00-19.00
23. august: norsk kl. 11.00-12.00 eller kl. 19.00-20.00
24. august: historie kl. 10.00-11.00 eller kl. 18.00-19.00
24. august: matematikk kl. 11.00-12.00 eller kl. 19.00-20.00 

Heldagsprøver høst:
24. november: Norsk hovedmål og matematikk 2P-Y

Heldagsprøver vår:
20. april: norsk sidemål 
27. april: norsk hovedmål og matematikk 2P-Y

Eksamen skoleåret 2022-2023
19. mai: norsk sidemål 
22. mai: norsk hovedmål 
23. mai: matematikk 2P-Y 

Fridager/ferier:
10.-14. oktober: Høstferie
30. november: Studie- og planleggingsdag 
22. desember - 2. januar: Juleferie
20. - 24. februar: Vinterferie
17. mars: Fri 
03.-10. april: Påskeferie
01. mai: Fri 
17.-19. mai: Fri
29. mai: Fri

Sist oppdatert 23.03.2023