Skolerute 2021-2022 - Påbygg

Her finner du datoer som kan være grei å merke seg for skoleåret 21-22.

Oppstartswebinar:
Alternativ 1: 18.august 
Alternativ 2: 19.august 

Oppstartswebinar i fag: 
24. august: naturfag kl. 10.00-11.00 eller kl. 18.00-19.00
24. august: norsk kl. 11.00-12.00 eller kl. 19.00-20.00
25. august: historie kl. 10.00-11.00 eller kl. 18.00-19.00
25. august: matematikk kl. 11.00-12.00 eller kl. 19.00-20.00 

Heldagsprøver høst:
24. november: Norsk hovedmål

Heldagsprøver vår:
21. april: Matematikk 2PY
21. april: Norsk hovedmål
27. april: Norsk sidemål

Eksamensdatoer skriftlig:
Norsk sidemål (NOR1232): 20. mai - kl. 09.00-.14.00
Norsk hovedmål (NOR1231): 23. mai - kl. 09.00-14.00
Matematikk 2PY (MAT1005): 24. mai - kl. 09.00-14.00

Fridager/ferier:
11.-17. oktober: Høstferie
22. desember - 3. januar: Juleferie
21. - 27. februar: Vinterferie
11.-19. april: Påskeferie
16.-17. mai: Fri
26.-27. mai: Fri
6. Juni: Fri

Sist oppdatert 10.11.2021