Skolerute

Her finner du datoer som kan være grei å merke seg for skoleåret 23-24.

Oppstartswebinar for alle nye elever:
17. august: kl. 18-00-19.00 for alle som har arbed på dagtid
18. august: kl. 9.00-10.00 for alle som er opptatt på kveldstid

Oppstartswebinar i fag: 
22. august: naturfag kl. 9.00-10.00 eller kl. 18.00-19.00
22. august: norsk kl. 10.00-11.00 eller kl. 19.00-20.00
23. august: historie kl. 9.00-10.00 eller kl. 18.00-19.00
23. august: matematikk kl. 10.00-11.00 eller kl. 19.00-20.00 

Heldagsprøver høst:
23. november: Norsk hovedmål og matematikk 2P-Y

Heldagsprøver vår:
23. april: norsk sidemål og matematikk 2P-Y
30. april: norsk hovedmål 

Skriftlig eksamen skoleåret 2023-2024
15. mai: publisering av trekk til skriftlig eksamen
21. mai: eksamen norsk sidemål (trekkfag)
22. mai: eksamen norsk hovedmål (obligatorisk)
24. mai: eksamen matematikk 2P-Y (trekkfag)

Muntlig eller muntlig-praktisk eksamen: 
31. mai: publisering av trekk i norsk og naturfag 
3. juni: forberedelsesdag i norsk og naturfag
4. juni: eksamen i norsk og naturfag
7. juni: publisering av trekk i matematikk 2P-Y og historie 
10. juni: forbereldelsesdag i matematikk 2P-Y og historie
11. juni: eksamen i matematikk 2P-Y og historie 

Fridager/ferier:
9.-13. oktober: Høstferie
29. november: Studie- og planleggingsdag 
22. desember - 2. januar: Juleferie
19. - 23. februar: Vinterferie
8. mars: Fri 
25. mars - 1. april: Påskeferie
01. mai: Fri 
9. -10. mai: Kr.h.f.dag og fridag
17. mai: Nasjonaldag
20. mai: 2. pinsedag

Sist oppdatert 07.03.2024