Skolerute 2022-2023 - Påbygg

Her finner du datoer som kan være grei å merke seg for skoleåret 22-23.

Oppstartswebinar for alle nye elever:
18. august: kl. 10.00-11.00 eller kl. 18.00-19.00

Oppstartswebinar i fag: 
23. august: naturfag kl. 10.00-11.00 eller kl. 18.00-19.00
23. august: norsk kl. 11.00-12.00 eller kl. 19.00-20.00
24. august: historie kl. 10.00-11.00 eller kl. 18.00-19.00
24. august: matematikk kl. 11.00-12.00 eller kl. 19.00-20.00 

Heldagsprøver høst:
24. november: Norsk hovedmål

Heldagsprøver vår:
21. april: norsk sidemål og matematikk 2P-Y
27. april: norsk hovedmål

Eksamen skoleåret 2022-2023
Skriftlig eksamen i norsk hoved- og sidemål og matematikk 2P-Y gjennomføres i mai 2023. Datoer er ennå ikke bestemt. 
Muntlig eksamen gjennomføres i løpet av første halvedel av juni 2023. Dato er ennå ikke bestemt. 

Fridager/ferier:
10.-14. oktober: Høstferie
30. november: Studie- og planleggingsdag 
22. desember - 2. januar: Juleferie
20. - 24. februar: Vinterferie
17. mars: Fri 
3.-10. april: Påskeferie
1. mai: Fri 
17.-19. mai: Fri
29. mai: Fri

Sist oppdatert 15.06.2022