Spørsmål og svar

Tirsdag 16. mars gjennomførte vi et informasjonsmøte om våre tilbud for ungdom for skoleåret 2021-2022. Her er svarene på spørsmålene vi fikk: 

  • 31. mars er frist for å søke på nettskolens tilbud. Du kan fremdeles melde deg på etter fristen, men da blir du satt på venteliste.
  • Heldagsprøver gjennomføres lokalt på skolene på samme måte som du er vant til fra før. 
  • IT1 er et muntlig-praktisk fag. Det betyr at du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen. Det var ikke heldagsprøve i IT1 i første semester. I IT2 kan du bli trukket ut til skriftlig eksamen. IT2 gjennomførte skriftlig heldagsprøve i første semester. 
  • Du kan velge å ta samfunnsøkonomi 1 på nettskolen når du går i andre eller tredje klasse. Ønsker du å ta samfunnsøkonomi 2, må du først fullføre samfunnsøkonomi 1. 
  • Det er ikke så veldig mye gruppearbeid på nettskolen, men dette vil variere ganske mye fra fag til fag. 
  • Det er mulig å melde seg av faget du tar på nettskolen etter at du har startet, men da må du mest sannsynlig erstatte faget med et annet fag som du må ta på skolen din. På generelt grunnlag mener vi at det er uheldig å bytte fag i løpet av skoleåret, men hvis beslutningen tas allerede i august, er avmelding fullt mulig. 
  • Standpunktkarakterene fastsettes på samme måte som i den ordinære skolen. Du blir vurdert i samsvar med læreplanen og vurderingsplanen i faget.  
  • Det er alltid ett nettmøte per uke. Er det samlinger, ekskursjoner eller heldagsprøver, kan det ukentlige nettmøtet bli kansellert. 
  • Nettmøtene tilpasses din timeplan. Vennligst se filmen om hva det vil si å være elev på nettskolen. Den vil forhåpentligvis illustrere når du skal ha det ukentlige nettmøte. 
  • Du skal ta fag etter den nye læreplanen på VG2-nivå. For VG3-nivå, er det den gamle læreplanen som fremdeles gjelder. Sist oppdatert 06.04.2021