Spørsmål og svar

1. mars 2023 er søknadsfristen for å søke på nettskolens tilbud. Du kan fremdeles søke etter fristen, men da blir du satt på venteliste.

Heldagsprøvene gjennomføres lokalt på skolene på samme måte som du er vant til fra før.

IT1 er et muntlig-praktisk fag. Det betyr at du kun kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen. I IT2 kan du bli trukkket ut muntlig-praktisk eksamen og til skriftlig eksamen. Det er heldagsprøver i IT2, men ikke i IT1. 

Du kan velge å ta Samfunnsøkonomi 1 på nettskolen når du går i andre eller tredje klasse. Ønsker du å ta Samfunnsøkonomi 2, må du først fullføre Samfunnsøkonomi 1.

Det er ikke så veldig mye gruppearbeid på nettskolen, men dette vil variere fra fag til fag.

Det er mulig å melde seg av faget du tar på nettskolen etter du har startet. Dersom du gjør det, så må du mest sannsynelig erstatte faget med et annet fag på skolen din. På generelt grunnlag mener vi at det er uheldig å bytte fag i løpet at skoleåret, men hvis beslutningen tas allerede i august, er avmelding fullt mulig.

Du får standpunktkarakter som fastsettes på samme måte som i den ordinere skolen. Du blir vurdert i samsvar med læreplanen og kompetansemålene i faget.

Det er alltid ett nettmøte per uke. Er det samlinger, ekskursjoner eller heldagsprøver, kan det ukentlige nettmøtet bli kansellert.  

Nettmøtene er tilpasset din timeplan. Ved starten av skoleåret kartlegger vi hvilke tidspunkt som kan være aktuelle for deg å ha samtaler. Vi setter sammen grupper på ca. 4-8 elever som har samme oppmøtetidspunkt. Hver gruppe vil som hovedregel møte læreren en gang i uka. Dette betyr det blir mye egenarbeid i tillegg til det ene møte med læreren og gruppa.

Har du flere spørsmål angående oppmøte og timeplan, vennligst se videoen om hva det vil si å være elev på nettskolen. 

Se video her

Fra og med høsten 2022, vil alle fagene gå etter ny læreplan. 

Lurer du på hvordan undervisningen er lagt opp, kan du se videoen Hva vil det si å være elev ved nettskolen.  

 

 

Sist oppdatert 09.01.2023