Vårt fagtilbud

Fagtilbud skoleåret 2024-2025:

Studiespesialisering:

 

Yrkesfag:

Fagtilbud yrkesfag

* gjelder også MAT1113, MAT1115, MAT1117, MAT1119, MAT1121, MAT1123, MAT1125, MAT1127, MAT1129

Elever bør ikke ta mer enn maks to nettbaserte fag per skoleår. På grunn av at fagene komprimeres vil det være fornuftig å bare starte opp med ett fag når eleven er ny som nettelev. At fagene komprimeres betyr at ett fag som normalt tas i løpet av et skoleår, tas på ett semester (vår eller høst).
Gjennomføring av undervisning komprimeres til en termin med unntak av norsk vg3 der undervisning gjennomføres over et helt skoleår.

Sist oppdatert 19.04.2024