Karakterer og klagefrist

Offentliggjøring av standpunktkarakterer

Standpunktkarakterene offentliggjøres: dato for våren 2024 kommer

Klagen skal leveres til din lokale skole. Sender du klagen som vedlegg til e-post, må du velge riktig mottakeradresse: Skolens e-postadresse finner du nederst på skolens hjemmeside. Eventuelt kan du printe ut klagen din og levere direkte til skolen, eller sende den som papirpost.

Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.

Klage på standpunktkarakterer

Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.
Se dato øverst på denne siden for offentliggjøring av standpunktkarakter.

For standpunktklager gjelder § 5-6 i Forskrift til Opplæringslova: 'Klage må fremjast skriftleg, og underskrivast av klagaren ... klagen skal nemne det vedtaket som det blir klaga på... klagen bør innehalde årsaka til klagen..' Når en klage blir fremmet til skolen, vil den bli registrert og faglærer blir kontaktet. Faglærer gir en skriftlig begrunnelse for karakteren som er satt (eller hvorfor den ikke er satt, i tilfelle IV). Deretter vil skolen sende klagen til fylkets klagenemnd sammen med en redegjørelse om saksbehandlingen og en vurdering av om faglærers begrunnelse er i henhold til vurderingsforskriften.

Merk at klagenemnda bare kan vurdere om faglærer har fulgt retningslinjene (kap 3 i forskrift til opplæringsloven) som gjelder for karaktersetting. Klagenemnda har verken kompetanse eller anledning til å vurdere det faglige nivået til eleven.

Du finner klageskjema på standpunktkarakter her.

Sist oppdatert 07.03.2024