Vårt fagtilbud

Våre fagtilbud skoleåret 2024-2025:

Matematikk
Historie
Naturfag
Engelsk
Norsk
Samfunnskunnskap

Sist oppdatert 19.04.2024