Tilbud og søking påbygg-fag

Trøndelag nettskole tilbyr påbyggfagene som du trenger for å få generell studiekompetanse. Tilbudet går over to år og er tilrettelagt for lærlinger i bedrift.

Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å ta disse fagene hos oss:

Det første året tilbyr vi matematikk 2P-Y og historie. År to tar du norsk og naturfag. Har du fullført noen av fagene fra før, er det mulig å ta enkeltfag. 

Trykk på den gule knappen for å søke

Søk her

Frist for å søke var 21. mars 2022. 
Du kan fremdeles søke, men blir da satt på venteliste.

Se spørsmål og svar for mer informasjon om tilbudet. 

Sist oppdatert 22.03.2022