Beliggenhet

Byåsen videregående skole ligger ca. 6,5 km vest for Trondheim sentrum.

Transport
Buss nr. 5 fra Kongensgate K1 til Buenget(Lohove/Dragvoll - Trondheim sentrum (K1) - Buenget), går åtte ganger i timen mellom 07.00 og 17.00. Bussen stopper utenfor skolen og bruker rundt 15 minutter fra sentrum til skolen.Sjekk oppdatert bussrute fra AtB.

Buss nummer 5

Parkering
Parkering på skolens område krever tillatelse mellom 0800 - 1600 og man må stå på oppmerkede områder. Har man ikke tillatelse så kan gjesteparkering benyttes. For mer informasjon om parkering, les her.

Sist oppdatert 27.06.2018