Spørsmål og svar

 • Jeg jobber turnus. Hvordan blir da timeplanen min? 
 • Svar: Som turnusarbeidende må du være forberedt på at du sannsynligvis må ha timer med begge lærerne i faget. Du møter til tidspunktene som passer, etter avtale med lærerne. Det er veldig viktig at du gjennomfører kartleggingen av arbeidsplanen din i Canvas-rommet Kom i gang med nettskolen
 • Hvordan er den praktiske gjennomføringa?
  Svar: Hovedregelen er at du møter til time en gang i uka. Arbeidsmengden per fag tilsvarer timetallet i faget. I et 5-timersfag, vil du måtte jobbe i ca. 5 timer i uka for å få et godt læringsutbytte. 
   

 • Er det undervisning flere ganger per uke? Når på dagen?
  Svar: Det blir undervisning både på dag- og kveldstid. Vi tar utgangspunkt i arbeidsplanen din når vi setter opp timeplanen. Husk derfor å gjennomføre kartleggingen av arbeidsplanen i Kom i gang med nettskolen.

 • Er det mye innleveringer, prøver?
  Svar: Ja, du må forvente minst en innlevering i uka i hvert fag. 
    

 • Hvis jeg ikke klarer å møte til en time, får jeg fravær?
  Svar: Ja, det vil bli registrert fravær. I og med at du møter læreren kun 1 gang i uka, er det enda viktigere at du følger opp og gjør det du skal i faget fra uke til uke slik at læreren får et godt vurderingsgrunnlag.

 • Må jeg ikke ha mer enn de fire fagene for godkjent påbygg?

 • Svar: Ikke når du tar fagbrev. Det er forskjell på påbygg vg3 som tas rett etter vg2 og påbygg etter læretid/fagbrev. Om du ikke fullfører læretid/fagbrev må du ha to ekstra fag for godkjent påbygg. 

 • Har det noe å si hva jeg setter opp som alternativer på søknad i Vigo?
  Svar: Nei, men inntak på nettskolens påbygg-tilbud samkjøres med Vigo-inntaket. Hvis du ikke begynner som lærling men i stedet takker ja til påbygg vg3 eller omvalg til annet studieprogram, tas du ut av våre lister. 
   

 • Hvor mye koster det?
 • Svar: Tilbudet er gratis for de med ungdomsrett og som har bostedsadresse i Trøndelag. 
 • Er det mulig å kombinere praksis og påbygg?
 • Svar: Ja, men du må være klar over at det kommer til å bli arbeidsomt og i enkelte perioder veldig mye å gjøre. Å ta alle påbygg-fagene på ett år er urealistisk. 
Sist oppdatert 19.08.2021