Spørsmål og svar

 • Må jeg ikke ha mer enn de fire fagene for godkjent påbygg?
  Svar: Ikke når du tar fagbrev. Det er forskjell på påbygg vg3 som tas rett etter vg2 og påbygg etter læretid/fagbrev. Om du ikke fullfører læretid/fagbrev må du ha to ekstra fag for godkjent påbygg.
   


 • Har det noe å si hva jeg setter opp som alternativer på søknad i Vigo?
  Svar: Nei, men inntak på nettskolens påbygg-tilbud samkjøres med Vigo-inntaket. Hvis du ikke begynner som lærling men i stedet takker ja til påbygg vg3 eller omvalg til annet studieprogram, tas du ut av våre lister. 
   

 • Hvordan er den praktiske gjennomføringa?
  Svar: Hovedregelen er at du møter til time en gang i uka. I norsk møter du to ganger. Arbeidsmengden per fag tilsvarer timetallet i faget. I et 5-timersfag, vil du måtte jobbe i ca. 5 timer i uka for å få et godt læringsutbytte. 
   

 • Er det undervisning flere ganger per uke? Når på dagen?
  Svar: Det blir undervisning både på dag- og kveldstid. Dette vil variere litt fra fag til fag og fra person til person. Er du i praksis på dagtid, må du møte på nett på kveldstid. 
   


 • Er det mye innleveringer, prøver?
  Svar: Ja, du må forvente minst en innlevering i uka i hvert fag. 
   

 • Hvor mye koster det?
  Svar: 
  Tilbudet er gratis for de med ungdomsrett og som har bostedsadresse i Trøndelag. 

 • Er det mulig å kombinere praksis og påbygg?
  Svar: Ja, men du må være klar over at det kommer til å bli arbeidsomt og i enkelte perioder veldig mye å gjøre. Å ta alle påbygg-fagene på ett år er urealistisk. 
   

 • Hvis jeg ikke klarer å møte til en time, får jeg fravær?
  Svar: Ja, det vil bli registrert fravær. I og med at du møter læreren kun 1 til 2 ganger i uka, er det enda viktigere at du følger opp og gjør det du skal i faget fra uke til uke slik at læreren får et godt vurderingsgrunnlag.

Sist oppdatert 17.02.2021