Spørsmål og svar

Alle kan søke, men de som oppfyller følgende krav prioriteres:

  • Du har bestått vg1 og vg2 yrkesfag (senest våren 2024)
  • Du har fag-/svennebrev eller mål om å oppnå fag-/svennebrev
  • Søkere med ungdomsrett

Du starter med matematikk og historie. År to tar du norsk og naturfag. Det er mulig å ta enkeltfag hvis du har tatt fag fra før eller hvis du synes det blir for krevende å ta to fag samtidig.

Som turnusarbeidende vil du ha undervisning både på kvelds- og dagtid. Vi tar hensyn til turnusen din når vi planlegger undervisningen. Tidlig i skoleåret gjennomfører vi en kartlegging av elevens arbeidsplaner. Vi tar i utgangspunkt i kartleggingen når vi setter opp undervisningstidspunkt. Har du en veldig krevende turnus, hvor du for eksempel har to uker jobb og to uker fri, så kan det bli vanskelig for deg å følge undervisningen.

Hovedregelen er at du møter til netttimen en gang i uken. Arbeidsmengden per fag tilsvarer timetallet i faget. I et 5-timersfag, må du jobbe i ca. 5 timer i uken med faget. I praksis betyr det at du må jobbe mye på egen hånd. 

Det er undervisning både på dag- og kveldstid. På nettskolen blir alle medlemmer av et kurs som heter "Kom i gang med nettskolen". Vi bruker dette kurset til å kartlegge elevenes arbeidsplan. Vi tar i utgangspunkt i arbeidsplanen din når vi setter opp undervisning. Dermed er det viktig at alle gjennomgår dette kurset tidlig i skoleåret. 

Ja, du må forvente minst en innlevering i uken i hvert av fagene du tar. I tillegg er det heldagsprøver i norsk og matematikk som du må ta.

Ja, det vil bli registrert fravær. Siden du bare møter læreren 1 gang i uken, er det viktig at du holder deg oppdatert og arbeider med faget fra uke til uke slik at læreren får et godt vurderingsgrunnlag. Med mye fravær risikerer du å ikke få karakter i faget. 

Nei, ikke når du tar fagbrev. Det er forskjell på påbygg VG3 som tas rett etter VG2 og påbygg etter læretid/fagbrev. Om du ikke fullfører læretid/fagbrev, må du ta to ekstra fag for å få godkjent påbygg.

Tilbudet er gratis, men du må ha bostedsadresse i Trøndelag for å få plass.

Ja, men du må være klar over at det kommer til å bli mye arbeid og i enkelte perioder veldig mye å gjøre. Å ta alle påbyggfagene på et år er urealistisk. Derfor er det lagt opp slikt at du bare kan ta to fag samtidig. Hovedregelen er at du tar matematikk 2P-Y og historie år 1. År 2 tas norsk og naturfag. Ta kontakt via vår epost-adresse  hvis du har sprørsmål om fagkombinasjoner. 

Sist oppdatert 21.02.2022