Spørsmål og svar

Her vil det komme mer informasjon innen kort tid.

Vil jeg få 1-1 undervisning med lærer?

Elever må være innstilt på å delta i undervisning samme med andre elever. Timene på teams vil som hovedregel gjennomføres i grupper med ca. 2-4 elever per gruppe (enkelte timer kan være 1-1 undervisning med lærer i forbindelse med individuell veiledning og vurderingsarbeid)

Vil jeg kunne bli trukket ut til eksamen både høst og vår?

Nei, du vil kun bli trukket ut til eksamen på våren. Selv om du har undervisning i faget på høsten, vil du ikke kunne bli trukket ut til eksamen før til våren. 

Når starter undervisningen?

Du vil få beskjed fra din primærskole om når undervisningen starter. De gir deg nødvendig opplæring og kontrollerer utstyr, slik at alt er i orden til oppstart. 
Vi har to oppstartsperioder, avhengig av om du starter høst eller vår:
Høst: mellom 19. august og 1. september
Vår: mellom 20. januar og 1. februar

Sist oppdatert 24.04.2024