Nettskolen i dag og bakgrunn

Trøndelag nettskole har flere opplæringstilbud. Opplæringen er fleksibel, og med nettet som møteplass er det mulig å følge opplæringen uavhengig av bosted.

Våre tilbud i dag

For voksne tilbyr vi undervisning i studieforberedende fag, hvor deltakerne får standpunktkarakter. 
For ungdom tilbyr vi programfag som ikke tilbys lokal på de forskjellige skolene i Trøndelag. I tillegg tilbyr vi også tilpasset opplæring for elever som av ulike årsaker ikke til kan møte fysisk på skolen.
Høsten 2021 ble det i tillegg opprettet et tilbud for lærlinger som ønsker å ta allmennfaglig påbygging i læretiden.

Historikk

Etablering av tilbudet har bakgrunn i vedtak i Sør-Trøndelag fylkeskommune der det i Fylkestingsak 113/2009 ble gjennomført en utredning av muligheten for å sette i gang et nettbasert tilbud for allmennfaglig påbygning. Utredningen resulterte i et vedtak i Fylkestinget 32/2012 om oppstart av et 3-årig utviklingsprosjekt. Målsetningen var å finne fleksible løsninger som kan dekke dagens og framtidas opplæringsbehov for voksne og ungdom.  

Med utgangspunkt i utredningen ble det sett på hvilke programfag som skolene sliter med å opprettholde tilbud i. Realfag er, og har alltid vært, et viktig satsingsområde, men utredningen viste at det særlig var i språkfag hvor fagtilbud sto for fall. Det er derfor ikke overaskende at språk-elevene utgjør den største gruppen på Nettskolen i dag. 

For voksne ble det tydelig at mange har et behov for et mer fleksibelt opplæringstilbud som lettere lar seg kombinere med jobb og familie. Pga. lang avstand til skolene, ble dessuten Nettskolen det eneste reelle alternativet for en god del av landsdelens voksne innbyggere. 

Det ble besluttet å videreføre Nettskolens tilbud i Fylkestingsak 87/2014, og høsten 2015 var Nettskolen i full drift. I januar 2018 startet prosessen med å etablere en felles nettskole for hele Trøndelag, og fra høsten 2018 ble alle nettbaserte fagtilbud organisert under samme avdeling. 

Sist oppdatert 02.02.2024