Nettskolen i dag og bakgrunn

Trøndelag nettskole har opplæringstilbud for både voksne og ungdom. Opplæringen er fleksibel, og med nettet som møteplass er det mulig å følge opplæringen uavhengig av bosted. For voksne tilbyr vi undervisning i studieforberedende fag, hvor deltakerne får standpunktkarakter, og som eksamensforberedende kurs for dem som skal gå opp til privatisteksamen. For ungdom tilbyr vi programfag som ikke tilbys lokalt på de videregående skolene i Trøndelag, og vi har også et tilbud for lærlinger som ønsker å ta allmennfaglig påbygging i læretiden.  

Etablering av tilbudet har bakgrunn i vedtak i Sør-Trøndelag fylkeskommune der det i Fylkestingsak 113/2009 ble gjennomført en utredning av muligheten for å sette i gang et nettbasert tilbud for allmennfaglig påbygning. Utredningen resulterte i et vedtak i Fylkestinget 32/2012 om oppstart av et 3-årig utviklingsprosjekt. Målsetningen var å komme fram til en god måte å organisere et nettbasert tilbud med fleksible løsninger som kan dekke dagens og framtidas behov. Både i den ordinære videregående opplæring og i voksenopplæring.

Med utgangspunkt i utredningen ble det sett på hvilke programfag som har få elever ved flere skoler. Realfag er et viktig satsingsområde, men det er også viktig å bevare tilbudet i språkfagene. I voksenopplæringen er det større etterspørsel enn tilbud i studieforberedende fag og mange har behov for mer fleksible opplæringstilbud blant annet på grunn av at de bor langt unna de stedlige tilbudene for voksne og/eller er i arbeid.

Det ble besluttet å videreføre Nettskolens tilbud i Fylkestingsak 87/2014 og høsten 2015 var Nettskolen i full drift. I januar 2018 startet nettskolen prosessen med å etablere en felles nettskole for hele Trøndelag og fra høsten 2018 vil alle nettbaserte fagtilbud i fylket organiseres under samme avdeling, administrert ved Byåsen videregående skole.

Sist oppdatert 06.05.2021