Nettskolen i dag og bakgrunn

Trøndelag nettskole har opplæringstilbud for både voksne og ungdom. Opplæringen er fleksibel, og med nettet som møteplass er det mulig å følge opplæringen uavhengig av bosted. For voksne tilbyr vi undervisning i studieforberedende fag, hvor deltakerne får standpunktkarakter. I tillegg har vi kurs for voksne som skal gå opp til privatisteksamen. For ungdom tilbyr vi programfag som ikke tilbys lokal på skolene i Trøndelag. Høsten 2021 ble det i tillegg opprettet et tilbud for lærlinger som ønsker å ta allmennfaglig påbygging i læretiden.  

Etablering av tilbudet har bakgrunn i vedtak i Sør-Trøndelag fylkeskommune der det i Fylkestingsak 113/2009 ble gjennomført en utredning av muligheten for å sette i gang et nettbasert tilbud for allmennfaglig påbygning. Utredningen resulterte i et vedtak i Fylkestinget 32/2012 om oppstart av et 3-årig utviklingsprosjekt. Målsetningen var å komme fram til en god måte å organisere et nettbasert tilbud med fleksible løsninger som kan dekke dagens og framtidas behov. Både i den ordinære videregående opplæring og i voksenopplæring.

Med utgangspunkt i utredningen ble det sett på hvilke programfag som har få elever ved flere skoler. Realfag er et viktig satsingsområde, men det er også viktig å bevare tilbudet i språkfagene. I voksenopplæringen er det større etterspørsel enn tilbud i studieforberedende fag og mange har behov for mer fleksible opplæringstilbud blant annet på grunn av at de bor langt unna de stedlige tilbudene for voksne og/eller er i arbeid.

Det ble besluttet å videreføre Nettskolens tilbud i Fylkestingsak 87/2014, og høsten 2015 var Nettskolen i full drift. I januar 2018 startet nettskolen prosessen med å etablere en felles nettskole for hele Trøndelag, og fra høsten 2018 vil alle nettbaserte fagtilbud i fylket organiseres under samme avdeling, administrert ved Byåsen videregående skole.

Sist oppdatert 26.08.2021