Ansatte

Ansatte administrasjon

 

Wenche Rolandsen
Avdelingsleder Trøndelag nettskole
74 17 46 61 93 03 67 02
Torkil Valla
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 85 04 92 41 66 43
Nina Grimsen Losen
Konsulent
74 17 45 94 45 45 88 32

Nettlærere

 

Voksenopplæring

Matematikk 2P: Terje Moan
Matematikk 2PY: Sofia Søderstrøm
Naturfag: Ingvill Harneshaug
Samfunnskunnskap: An-Magritt Anshus
Engelsk: Moira Warner
Norsk: Marianne Kulsli Sandvik
Historie: Torkil Valla

Ungdomsopplæring

Fransk III: Unni Elisabeth Aune
Spansk III:
Susana Piedrasanta Coyoy/Carolina Andrea Sandoval Veas
Tysk III:
Gunn Johanne Solem/Elma Mandal
Fransk II, vg2:
Katrine Allegre
Kinesisk I, vg1:
Bo Zheng
Kinesisk I, vg2:
Zhe Feng Lisa Nordgård
Informasjonsteknologi 1:
Dmytro Kulagin
Informasjonsteknologi 2:
Tove Wiig
Fysikk 2:
Geir Arne Bosnes
Programmering og modellering X:
Ola Bøkseth Jermstad
Økonomi og ledelse:
An-Magritt Anshus
Samfunnsøkonomi 1:
Gry Langø
Samfunnsøkonomi 2:
Beata Swegaard

Sist oppdatert 05.05.2021