Ansatte

Ansatte administrasjon


Wenche Rolandsen - 
Avdelingsleder
Telefon: 74174661
Epost: wenrol@trondelagfylke.no

Øyvind Rodal - Avdelingsleder og programansvarlig ungdomstilbud
Telefon: 74174715
oyvro@trondelagfylke.no

Torkil Valla - Programansvarlig voksenopplæring og påbygg 
Telefon: 74178504
Epost: torva@trondelagfylke.no

Siobhan Moira Ryan - Programansvarlig tilrettelagt tilbud
Telefon: 74174145
Epost: siory@trondelagfylke.no

Linda Høvik - Konsulent
Telefon: 74178648
Epost: linho@trondelagfylke.no

Christoffer Hauvik - Konsulent
Telefon: 74178219
Epost: chrhau@trondelagfylke.no

Tonje Helen Aune Hatmyr - Konsulent
Telefon: 74174639
Epost: tonhe@trondelagfylke.no

Nina Losen - Konsulent
Telefon: +47 74174594
E-post: ninlo@trondelagfylke.no

Nettlærere

 

Voksenopplæring

 • Matematikk 1PY: Sindre Johan Heggheim
 • Matematikk 2PY: Lucas Palmer og Akram G. Ghalamestani 
 • Naturfag: Ingvill Harneshaug 
 • Samfunnskunnskap: Maja F. Stokland
 • Engelsk: Julie Hassel Sørensen 
 • Norsk: Siri Heli
 • Norsk kort botid: Silje Andreassen og Maja F. Stokland
 • Historie: Andreas Nistad

Ungdomsopplæring

 • Fransk II: Katrine Knudsen Allegre 
 • Fransk III: Unni Elisabeth Aune og Charlotte Jensen 
 • Spansk III: Susana Piedrasanta Coyoy, Carolina Andrea Sandoval Veas og Mette Høgholen Kvaal
 • Tysk III: Gunn Johanne Solem og Elma Mandal 
 • Kinesisk I / II vg1/vg2/vg3: Zhe Feng Lisa Nordgård
 • Informasjonsteknologi 1: Geir Arne Bosnes 
 • Informasjonsteknologi 2: Sindre Johan Heggheim 
 • Fysikk 2: Geir Arne Bosnes og Robert Kamben 
 • Programmering og modellering X: Robert Kamben
 • Økonomi og ledelse: An-Magritt Anshus
 • Samfunnsøkonomi 1: Gry Langø
 • Samfunnsøkonomi 2: Beata Swendgaard
 • Engelsk 2: Moira Warner 

Påbygg

 • Historie: Andreas Nistad og Solveig Lobben 
 • Matematikk 2PY: Lucas Palmer og Robert Kamben
 • Naturfag: Lucas Palmer
 • Norsk: Solveig Lobben

Tilrettelagt tilbud i fellesfag

 • Matematikk: Lucas Palmer
 • Engelsk: Moira Warner og Julie Hassel Sørensen 
 • Norsk: Solveig Lobben og Maja F. Stokland
 • Samfunnskunnskap: An-Magritt og Siobhan Moira Ryan
Sist oppdatert 29.04.2024