Ansatte

Ansatte administrasjon


Nettlærere

 

Voksenopplæring


Matematikk 1PY og 2P-Y


Naturfag

 
Samfunnsfag

 
Norsk

 
Historie


Engelsk


Vg1 Helse- og oppvekstfag


Vg2 Helsearbeiderfag

 

 Ungdomsopplæring

 Fransk III


Spansk III


Tysk III

 
Fransk II, vg1


Fransk II, vg2


Kinesisk I


Informasjonsteknologi 1 og Fysikk 2


Programmering og modellering X

 

 

Sist oppdatert 16.01.2020