Eksamensinformasjon

Eksamensdatoer 

Skriftlig eksamen
Kunngjøring trekk til skriftlig eksamen: 15. mai 
Eksamen norsk sidemål (trekkfag): 21. mai 
Eksamen norsk hovedmål: 22. mai 
Eksamen i matematikk 2P-Y (trekkfag): 24. mai

Muntlig / muntlig praktisk eksamen
Trekk til naturfag og norsk: 31. mai 
Forberedelsesdag for naturfag og norsk: 3. juni
Eksamen i naturfag og norsk: 4. juni 

Trekk til matematikk 2P-Y og historie: 7. juni
Forberedelsesdag for matematikk 2P-Y og historie: 10. juni
Eksamen i matematikk 2P-Y og historie: 11. juni  

Informasjon om eksamen

Det er utarbeidet en veileder for skriftlig eksamen, slik at du som deltaker skal få viktig og nødvendig informasjon om forberedelse og gjennomføring av skriftlig eksamen.

Veilederen finner du på fylkeskommunens hjemmeside

Ulike hjelpemidler kan være tillatt i de enkelte fagene. Eksamensansvarlig eller faglærer orienterer deg om dette. Du er selv ansvarlig for å ta med de hjelpemidler som er tillatt. Eksamensvaktene vil etter anvisning fra eksamensansvarlige føre kontroll med dine hjelpemidler.

Etter søknad kan elever få tilrettelagt forholdene ved eksamen. Dette forutsetter at du kan dokumentere dine behov med en sakkyndig uttalelse, f.eks. fra PPT som sier hva tilretteleggingstiltakene bør være.
Under eksamen vil pulten være merket med denne informasjonen.

Du søker om tilrettelegging til eksamen i Visma InSchool:

https://trondelag-nettskole-vgs.inschool.visma.no/Login

Om du blir syk på eksamensdagen må du straks kontakte lege for å få legeattest. Når du er frisk kontakter du skolen og dokumenterer sykdom under eksamen med legeattest. Når du gjør dette får du rett til utsatt eksamen i faget førstkommende høst.

Om du får karakteren en i et fag til eksamen, har du rett til ny eksamen i faget førstkommende høst.
Om du har fått karakteren en i standpunktkarakter i et fag har du rett til særskilt eksamen i faget.

Det er ditt ansvar å melde deg opp til ny- og utsatt eksamen.

Skjema for oppmelding til ny/utsatt eksamen finner du her:
Klikk her for skjema i WordKlikk her for skjema i PDF

Om klage på eksamensresultatet

Hvordan?
Klagen skal være skriftlig og leveres til den skolen hvor du tok eksamen.
Klager kan sendes på epost til
Bare du, eller dersom du ikke er myndig, dine foreldre/foresatte eller den du gir fullmakt til har rett til å klage.

Når?
Klagefristen på karaktersettingen er 10 dager regnet fra den dagen du kunne ha gjort deg kjent med karakteren.

Hva?
Du har rett til å gjøre deg kjent med egen besvarelse etter at karakteren ved skriftlig eksamen er fastsatt. Du kan derfor be skolen om kopi av din egen besvarelse.

Skriftlig eksamen:
Det kan klages på vurderingen av skriftlig eksamen.
Vær oppmerksom på at karakteren kan bli dårligere en den du opprinnelig fikk, og at karakteren er endelig etter klagebehandling. Vi anbefaler derfor at du rådfører deg med faglærer før du sender inn klage.

Muntlig eksamen:
Ved muntlig eksamen kan det bare klages over formelle feil som har betydning for resultatet.


Spørsmål og svar:

Norsk:
Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål.
I tillegg kan du bli trekt ut i skriftlig norsk hovedmål og muntlig norsk sidemål eksamen.

Matematikk 2P-y:
Du kan trekkes ut i muntlig eller skriftlig eksamen.

Naturfag:
Du kan trekkes ut til en muntlig-praktisk eksamen.

Historie:
Du kan trekkes ut til en muntlig eksamen.

Elever som har fått karakteren 1 til eksamen eller 1 eller IV i standpunktkarakter i ett eller flere fag, kan ikke få vitnemål eller «bestått» kompetansebevis.

Et unntak er hvis eleven får 1 i standpunkt og er trukket ut til eksamen i faget og får karakteren 2 eller bedre til eksamen. Dette gjelder ikke fag som inngår i praktisk tverrfaglig eksamen – her må alle fag være bestått også til standpunkt.

Elever som var syke eller fraværende av andre årsaker under eksamen, får heller ikke vitnemål eller ”bestått” kompetansebevis før eksamen er avlagt.

Fristen for oppmelding til ny/utsatt/særskilt prøve i november/desember er for alle 15. september.

Privatisteksamen:
Elever som får IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annullert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas som privatist.

All oppmelding til privatisteksamen i Trøndelag fylke skjer på PrivatistWeb, som er åpen for oppmelding i to perioder.

  • 1. - 15. september kl. 23:59: for høsteksamen
  • 15. januar - 1. februar kl. 23:59: for våreksamen

Her kan du lese mer om oppmelding som privatist

Du kan ta kontakt med oss på:
Telefon 74 17 42 10
Epost: 

Sist oppdatert 08.04.2024