Inntak og informasjon


Inntak og oppstart i fagene

Fagene startes opp så fremt vi har tilstrekkelig antall påmeldte elever til å starte opp. Det vil legges ut informasjon på våre nettsider om oppstart og alle som blir tatt inn får tilsendt brev med informasjon.
1. Inntaket vil bli sendt ut mellom 5.-7. juli.
2. Inntaket vil bli sendt i løpet av uke 31 (2.-6. august)

Informasjon om oppstart

Oppstart i fagene er enten 18. eller 19. august. Vi starter opp med webinar på Teams. Du kan velge mellom to ulike tidspunkt:

Alternativ 1: 18. august kl. 18.00-19.00
Alternativ 2: 19. august kl. 11.00-12.00

Link til webinar kommer.

Hvordan fungerer undervisningen?

Opplæring og veiledning skjer via fagrommet på nett. En faglærer legger ut fagstoff og oppgaver og gir veiledning, tilbakemelding og vurdering både skriftlig og i nettsamtaler. I fagene har du nettsamtaler med faglærer ukentlig.

Du tar kontakt med faglærer for å få hjelp og veiledning etter behov. Du kan til en viss grad velge selv når og hvor du vil jobbe med faget, men du må følge progresjonen, overholde frister og delta på obligatoriske nettmøter med lærer. Arbeidsinnsatsen din skal tilsvare henholdsvis 5 (matematikk) og 5 (historie) skoletimer + hjemmearbeid.  
 
Fysisk oppmøte er påkrevd ved gjennomføring av skriftlige heldagsprøver og eksamen. Det vil bli mulig å gjennomføre dette på en vgs i nærheten av der du bor. Hvis det er praktisk mulig å gjennomføre, kan det komme tilbud om 1-2 fysiske samlinger i løpet av skoleåret.

Forutsetninger og krav til utstyr

  • Alle må ha egen datamaskin
  • Hodetelefoner med mikrofon
  • Tilfredsstillende internettilkobling
  • Grunnleggende ferdigheter knyttet til bruk av data og internett slik som å skrive en tekst i Word, lagring av filer, bruk av ordbøker og andre oppslagsverk på internett, mm.

Skolerute for 2021-2022:

Noen datoer kan være verd å merke av i kalenderen.
Skoleruta finner du her.

Spørsmål?

Ta gjerne en titt på vår side "Spørsmål og svar". Der har vi samlet de vanligste spørsmålene. Kanskje finner du svaret du leter etter.
Klikk her for å komme til Spørsmål og svar
Finner du ikke svaret du leter etter, ta gjerne kontakt med oss.
Kontaktinformasjon finner du her.

Sist oppdatert 05.07.2021