Vår visjon

Skolelogo
Illustrasjon av snøkrystall

Drømmene er en kilde til visdom, de gir oss troen på at det finnes noe bedre. Vi skal inspirere elevene til å utvikle krystallklare drømmer, drømmer om utdanning, jobb og et godt liv. Krystallklare drømmer gir motivasjon for læring og utvikling. Dagdrømmene øker kreativiteten, gjør oss glad og mer åpen for nye muligheter. Krystallklare drømmer gir oss mot til å gå egne veier og til å ta egne valg.

Vi skal bidra til at elevenes drømmer, skoleeiers drømmer, regionens drømmer, næringslivets drømmer og egne drømmer går i oppfyllelse. Røros videregående skole skal være en viktig samfunns- og utviklingsaktør.

Verdigrunnlag:

Raus, Vekst, Glede og Samhold

For oss betyr RAUS: verdighet, tålmodighet og fleksibilitet
For oss betyr VEKST: læring, utvikling og innovasjon
For oss betyr GLEDE: arbeidsglede og læringsglede
For oss betyr SAMHOLD: inkludering, vennskap og samarbeid

 Våre fokusområder

  • Alle elever har en venn-
  • Alle opplever mestring-
  • Alle blir sett og møtt med interesse for personlig og faglig utvikling -
  • Alle etablerer gode relasjoner til hverandre-
  • Alle har et ansvar for et godt psykososialt skolemiljø-
  • Alle omtales og behandles med respekt -
  • Alle føler seg trygge og ingen blir mobbet-
  • Alle har klare forventninger til hverandre-
  • Alle er åpne for innovasjon og teknologi som fremmer læring-
Sist oppdatert 02.04.2019