Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et av satsningsområdene ved Røros videregående skole. Gjennom satsningen på miljøfyrtårn ønsker vi å vise omgivelsene (både elever, ansatte og eksterne) at vi har gode rutiner og gode mål for vårt klimaarbeid.

Miljøfyrtårn
Skolen ble første gang sertifisert den i april 2017, og resertifiseres for andre gang høsten 2023. Sertifisering medfører bl.a. ekstra fokus på miljøtiltak og at skolen utarbeider årlig rapport over aktuelle tiltak. Her kan du lese mer om det å være Miljøfyrtårn: https://www.miljofyrtarn.no/

Miljøundervisning
Undervisning om klima og miljø er obligatorisk i læreplanene, og vi bruker nærmiljøet aktivt her. Årlig gjennomfører vi flere aktivitetsdager i nærmiljøet der målet er både å bevisstgjøre elevene for bærekraftig utvikling samt å styrke det sosiale fellesskapet ved skolen.

Godkjente bygninger
Etter en byggeperiode på to år, startet vi høsten 2019 med nye og rehabiliterte lokaler. Alle skolens bygninger er godkjent etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m. Godkjente bygninger bidrar til å gi våre elever og ansatte gode arbeidsvilkår.

Oppvarming
For en skole på et sted med lange og kalde vintre, utgjør naturlig nok oppvarming hoveddelen av energibehovet. Vi får fjernvarme fra pelletsanlegget i Verket og bruker unntaksvis elektrisk oppvarming. I tillegg har vi gjennom byggeprosjektet redusert og effektivisert bygningsmassen slik at energibehovet blir mindre per person ved skolen.

Miljøstasjoner
Vi har siden våren 2018 hatt miljøstasjoner rundt omkring i byggene våre. Elever og ansatte får opplæring i kildesortering og vi har erfart at mengden av restavfall kan reduseres betydelig.

Øyvind Sirnes
Fagleder VO og dokumentasjon
74 17 75 21 93 61 48 00
Sist oppdatert 02.01.2024