Elevtjenesten

Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skoledagen best mulig for elevene, skape livsmestring og glede, og hjelpe elevene slik at elevens rettigheter blir ivaretatt.
Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, foresatte og lærere.

Dersom du som elev har utfordringer som påvirker skolehverdagen så ta kontakt med oss. Foreldre/foresatte til elever kan også ta kontakt.

Eksempler på utfordringer kan være:

  • At du strever i fag og har vansker med å forstå det som skal læres.
  • Tilrettelegging for elever med spesialpedagogiske behov.
  • Vansker i skolemiljøet, f.eks. mobbing, mistrivsel, vansker med medelever eller lærere.
  • Sosiale og personlige problemer av ulik art.
  • Rusproblemer.
  • Karriererådgivning
  • Helserelaterte spørsmål

Har du spørsmål?