Jobbe hos oss

Stillingstittel Hvor Søknadsfrist
Sørsamisk språkkonsulent Røros videregående skole, Aajege (327306), Trøndelag fylkeskommune 01.06.2021


Johanne Sundmoen Bakås
Konsulent I / kontorleder
74 17 75 63 48 15 67 59
Sist oppdatert 30.04.2021