Aajege

Aajege er et samisk språk- og kultursenter i Rørossamisk område med ansvar for arbeid med samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap. Aajege driver ulike opplæringstiltak, arenaer og møteplasser, aktiviteter og arrangement, rådgivning og kobling mot andre kompetansemiljø.

Aajege skal bidra til økt forankring i samisk språk, kultur og identitet for enkeltmennesker og grupper i det sørsamiske samfunnet. Aajege eies av Trøndelag fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Røros kommune. Aajege er organisert under Trøndelag fylkeskommune, og lokalisert ved Røros videregående skole som en egen avdeling. Aajege har offentlig grunnfinansiering som finansieres fra kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Senterets drift er også finansiert gjennom ulike prosjekter og oppdrag i tråd med hovedmålsettingene.

Les mere om Aajege på deres egne nettsider

Toini Elisabeth Bergstrøm
Aajege - Leder
74 17 76 03 90 72 35 13
Sist oppdatert 02.01.2024