Leie av lokaler

For å leie lokaler ved Røros vgs ta kontakt med driftsleder Elling Langeng.

Sist oppdatert 03.01.2020