Leie av lokaler

For å leie lokaler ved Røros vgs ta kontakt med driftsleder Elling Langeng.

Elling Langeng
Leder
74 17 75 41 91 34 77 37
Sist oppdatert 03.01.2020