Skolereglement

Felles skolereglement for elever

Formålet med skolereglementet er å bidra til å gi et godt og trygt læringsmiljø. Skolereglementet skal bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. Reglementet skal gi regler om:

  • Målsettinger for skolemiljøet
  • Retningslinjer for oppførsel
  • Konsekvenser av brudd på retningslinjene

Les skolereglementet for de videregående skolene her: 
Skolereglement

Sist oppdatert 04.07.2024