Skolebøker og programvare

Studere
Studere illustrasjon

Skolebøker

Som elev ved Røros videregående skole får du låne de lærebøkene du trenger.. For å få låne lærebøker må du levere underskrevet kontrakt. Elever over 18 år signerer kontrakten selv. Elever under 18 år trenger signatur fra foresatte i tillegg.

Utlånet administreres av skolebiblioteket, og utleveringen skjer klassevis etter oppsatt plan like etter skolestart om høsten. Du er selv - etter kontrakten - ansvarlig for å levere inn de bøkene du har lånt, og innleveringsfristen for alle lærebøker er siste skoledag.

Du er også ansvarlig for å behandle bøkene ordentlig. Du vil få faktura på bøker som ikke leveres ved fristen, og på bøker som er ødelagte. Da faktureres ny pris. Du vil ved skolestart få tildelt et skap som kan låses. Hengelås tar du med selv. Når lærebøkene ikke er i bruk, bør de oppbevares i låst skap.

Programvare

Fylkeskommunen gir elevene tilgang til programvare som trengs til undervisningsformål. Les om elev-pc-ordningen her.

Sist oppdatert 27.01.2022