Samisk

Aajege
Bilde av sør-samisk belte

Røros videregående skole har sammen med Grong videregående skole ansvaret for koordinering av samisk opplæring i Trøndelag fylke, på videregående skolenivå.

Her på Røros har vi ansvaret for den sørlige delen av fylket, som tilsvarer gamle Sør-Trøndelag.

Ved Røros videregående skole blir det gitt opplæring i sørsamisk. I tillegg gir vi opplæring i sørsamisk til andre videregående skoler i fylket via fjernundervisning. Elever som ønsker lule- eller nordsamisk, får også dette gjennom fjernundervisning.

Aajege er skolens språk og kultursenter.

Hilde Knutsen
Rektor
74 17 75 53 99 58 74 81
Sist oppdatert 02.01.2024