Skolens ledelse

Hilde Knutsen
Rektor
74 17 75 53 99 58 74 81
Oddrun Skogåstrø
Fagleder
74 17 75 92 99 37 01 24
Marianne Bakke
Fagleder m/personalansvar
74 17 75 84 92 25 53 22
Lise Bekkos
Fagleder m/personalansvar
74 17 75 79 47 66 88 75
Sist oppdatert 02.01.2024