Skolens ledelse

Hilde Knutsen
Rektor
74 17 75 53 99 58 74 81
Øyvind Sirnes
Avdelingsleder ST
74 17 75 21 93 61 48 00
Oddrun Skogåstrø
Fagleder
74 17 75 92 99 37 01 24
Lise Langen Bekkos
Fagleder m/personalansvar
74 17 75 79 47 66 88 75
Sist oppdatert 30.04.2021