Klage på opplæring

Klage på opplæringen, skolemiljøet og/eller mobbing

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet en rutine for behandling av klage fra elev/foresatt på skolens organisering og gjennomføring av opplæringen. I enkelte tilfeller vil en klage på opplæringen samtidig omhandle elevens skolemiljø, jamfør opplæringslovens kapittel 9a. Du kan benytte denne rutinen dersom du ønsker å klage på opplæringen.

Rutine for behandling av klage fra elev/foresatt (pdf)

Skolen hjelper deg gjerne videre dersom du mener at du ikke har et trygt og godt skolemiljø, eller dersom det er andre forhold som gjør at du ønsker å benytte rutinen. Dersom du ønsker noen utenfor skolen å snakke med, kan også elev- og lærlingombudet i Trøndelag kontaktes.

Øyvind Sirnes
Avdelingsleder ST
74 17 75 21 93 61 48 00
Oddrun Skogåstrø
Fagleder
74 17 75 92 99 37 01 24
Sist oppdatert 30.04.2021