Mobbing og trakassering

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til.

I opplæringslovens kapittel 9a har elevene sin egen «arbeidsmiljølov» som setter krav til og gir føringer for arbeidet med elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø. Et tilfredsstillende skolemiljø skal ikke forårsake eller forsterke helseplager eller mistrivsel eller ødelegge, hindre eller forstyrre læringen. Skolene er pålagt å arbeide systematisk og løpende med skolemiljøet. Kapittelet ble sist gang oppdatert i 2017.

Hvis du mener at du ikke får ivaretatt din rett til et trygt og godt skolemiljø, kan du selv eller foreldrene dine be skolen rette opp mulige brudd på loven. Dersom du har tatt opp saken med rektor, og du etter minst en uke mener at skolen fortsatt ikke gjør det de skal for å sørge for at du får et trygt og godt skolemiljø, kan saken tas videre til Fylkesmannen.

Alle skolene skal aktivt informere elever og foresatte om dette.

Mer informasjon

 

Hilde Knutsen
Rektor
74 17 75 53 99 58 74 81
Sist oppdatert 02.01.2024