Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

For spørsmål vennligst ta kontakt med Røros vgs. Telefon: 74 17 58 00 E-post: postmottak.rorosvgs@trondelagfylke.no

Informasjon om priser på utskrift av dokumentasjon

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/eleveksamen/etter-eksamen/dokumentasjon/

Vitnemål/ kompetansebevis fra før 2008 er avlevert til IKA Trøndelag.

Hvis du trenger duplikater av dokumentasjon fra før 2008 må du ta kontakt med:

IKA Trøndelag
Hjemmeside: www.ika-trondelag.no
E-post:          
Telefon:        970 99 050

Jenny Langeng
Konsulent I
74 17 75 61 99 58 43 24
Sist oppdatert 30.04.2021