Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

For spørsmål vennligst ta kontakt med Røros vgs. Telefon: 74 17 58 00 E-post: postmottak.rorosvgs@trondelagfylke.no

Vitnemål/ kompetansebevis fra før 2008 er avlevert til IKA Trøndelag.

Hvis du trenger duplikater av dokumentasjon fra før 2008 må du ta kontakt med:

IKA Trøndelag
Hjemmeside: www.ika-trondelag.no
E-post:          
Telefon:        970 99 050

Øyvind Sirnes
Fagleder VO og dokumentasjon
74 17 75 21 93 61 48 00
Sist oppdatert 09.05.2022