Skjema ved Røros vgs

Her finner du gjeldene skjema ved Røros vgs.

Fravær

Har du vært borte fra skolen skal du så fort som mulig fylle ut egenmeldingsskjema til din kontaktlærer.
Egenmeldingsskjema for elever

Iht  forskrift til Opplæringsloven § 3-47 kan elever etter søknad få fratrekk for fravær inntil 10 skoledager/ dokumentert fravær på kompetansebeviset/vitnemålet sitt. Det søkes på eget skjema ved skoleårets slutt.
Klikk her for skjema "Søknad om redusert/dokumentert fravær"

Permisjon

Søknad om fri fra opplæring.

Søknad om permisjon og reservasjon av skoleplass ved skoleår i utlandet

Utvidet Ramme (4 år)

Søknad om utvidet ramme (4 år) på grunn av idrettsutøving

Fritak i fag

Klikk her for skjema "Fritak i fag"

Utplassering

Skjema for elever som må ha skyss til utplasseringsbedrift.

Eksamen

Skjema for elever som gjennomfører privatisteksamener.

Skjema for søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen.

Skjema for klage på skriftlig eksamen

KarakterSkjema for å klage på karakter

AvbruddAvbruddsskjema

Jenny Langeng
Konsulent I
74 17 75 61 99 58 43 24
Sist oppdatert 02.01.2024