Bibliotek

I biblioteket kan du låne bøker, tidsskrifter, filmer og lydbøker, og her kan du lese dagens aviser.Bente gir deg opplæring i bruk av multimediastasjonen og bibliotekets samlinger, og hun gir deg nyttig veiledning i forbindelse med prosjektarbeid og andre oppgaver. Ta kontakt med bibliotekaren når du trenger hjelp!

Åpningstider: kl. 08.00 – 15.00 alle undervisningsdager (NB! stengt i lunsjpausen).


Søk i databasen til Røros videregående skole (klikk på  fila)

Søk i databasen til Røros folkebibliotek og Os bibliotek (felles søk) (kikk på fila)

NYTTIGE LENKER:

Historisk kunnskapsbase for Trøndelag  http://www.kildenett.no

Store norske bokdatabaser

Søk i BIBSYS(som er bokbasen til universitetene, alle statlige høgskoler, Nasjonalbiblioteket, og en rekke andre fagbibliotek i Norge) http://ask.bibsys.no

Søk i SAMBOK (Norsk samkatalog for bøker. Bøker og trykte utgivelser i 400 norske bibliotek, inkludert universitetsbibliotekene og fylkesbibliotekene): http://www.nb.no/baser/sambok/

Offentlig informasjon

ODIN (En elektronisk informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene): http://odin.dep.no/

LOVDATA (Norges lover online. Lovdata er Norges eneste generelle elektroniske rettslige informasjonssystem. Lovdatas sider på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter): http://www.lovdata.no/

Norge.no (Portalen skal hjelpe brukerne til å finne fram til alle offentlige tjenester og informasjon som ligger tilgjengelig): http://norge.no/

SSB (Statistisk Sentralbyrå gir offisiell statistikk om det norske samfunnet. Institusjonen fremskaffer fakta for allmenn informasjon og offentlig planlegging): http://www.ssb.no/

For fremmedspråklige

Det flerspråklige bibliotek

Annet

Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon:

http://ndla.no/

www.fn.no

https://stavanger-kulturhus.no/Laering/Nord-Soer-BiblioteketNord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og utviklingsproblematikk

www.global.noGlobal er Norges offisielle internettportal for global informasjon, herunder internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål.

www.dubestemmer.noNettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft

http://kildekompasset.no/Om kildekritikk, referansestiler m.m.

https://www.ntnu.no/viko/Hjelp til oppgaveskriving, kildekritikk, referansestiler m.m.

Bente Helen Løvseth
Bibliotekar (krav om høgskole)
74 17 75 32
Sist oppdatert 19.04.2018