Bibliotek

I biblioteket kan du låne bøker, tidsskrifter, filmer og lydbøker, og her kan du lese dagens aviser. Ane gir deg opplæring i bruk av bibliotekets samlinger, og har gode tips om kildekritikk og søking på Internett. Hun gir deg nyttig veiledning i forbindelse med prosjektarbeid og andre oppgaver. Hun har også gode lesetips til deg. Ta kontakt med bibliotekaren når du trenger hjelp!

I biblioteket kan du også gjøre lekser, arbeide med prosjektoppgaver, eller kose deg med en god bok. Velkommen!

Åpningstider: kl. 08.00 – 15.00 alle undervisningsdager.
Betjent:
Mandag: 9-15
Tirsdag 9.30-13.30
Onsdag-torsdag 8-15Søk i databasen til Røros videregående skole (klikk på fila)

Søk i databasen til Røros folkebibliotek og Os bibliotek (felles søk) (kikk på fila)

NYTTIGE LENKER:

Atekst - informasjonssidehttps://web.retriever-info.com/services/archive.htmlTilgjengelig for videregående skoler i Trøndelag. Arkivet inneholder papiravisenes originale utgaver av riks-,  region- og lokalaviser samt et mangfold av magasiner og tidsskrifter. Dette er informasjon som ikke finnes digitalt tilgjengelig noe annet sted.

Pressreader - informasjonssidehttp://pressreader.com
Tilgjengelig for folkebibliotek og videregående skoler i Trøndelag. Pressreader gir tilgang til et utvalg aviser og magasiner fra 120 land på 60 språk.

Bokdatabaser og tidsskriftdatabaser
Søk i Oria
som er bok- og tidsskriftdatabasen til universitetene, alle statlige høgskoler, Nasjonalbiblioteket, og en rekke andre fagbibliotek i Norge. http://www.oria.no/

Søk i Biblioteksøk  som inneholder bøker og trykte utgivelser i 400 norske bibliotek, inkludert universitetsbibliotekene og fylkesbibliotekene.      https://bibsok.no/

Søk i Idunn - Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform for fag- og forskningstidsskrifter. Her kan du søke og lese i over 28 000 kvalitetssikrede artikler innenfor en rekke fagområder, og nye artikler, utgaver og tidsskrifter blir løpende lagt til på nettstedet.  https://www.idunn.no/

Offentlig informasjon
ODIN er en elektronisk informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene.   http://odin.dep.no/
LOVDATA  - Lovdatas åpne nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts-  og lagmannsrettsavgjørelser samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen – EMD.  http://www.lovdata.no/
Norge.no er en veiviser til offentlige tjenester i Norge. http://norge.no/
SSB  - Statistisk Sentralbyrå gir offisiell statistikk om det norske samfunnet. Institusjonen fremskaffer fakta for allmenn informasjon og offentlig planlegging.  http://www.ssb.no/

For fremmedspråklige

Det flerspråklige bibliotek (DFB) skaffer morsmålslitteratur til språklige minoriteter i Norge. Ta kontakt med ditt lokale bibliotek for bestilling av bøker. https://dfb.nb.no/

Verdensbiblioteket 

https://www.verdensbiblioteket.no/Her kan man lytte til bøker/lese e-bøker på disse språkene: arabisk, tigrinja, somali, persisk, bosnisk/kroatisk/serbisk.
Verdensbiblioteket.no er åpent for alle i Norge. Du må besøke siden fra en norsk IP-adresse, og må opprette en bruker og logge inn for å få tilgang til innholdet.

Å opprette en bruker er gratis, og krever bare at du har en gyldig e-postadresse. Se mer informasjon på nettstedet»

Andre nyttige kilder:

Historisk kunnskapsbase for Trøndelag : http://www.kildenett.no

Her finner du Store norske leksikon, Store medisinske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Norsk kunstnerleksikon:   https://snl.no/ 

Nasjonal digital læringsarena: http://ndla.no/

NUPI. Norsk Utenrikspolitisk Institutt. NUPI har i over 50 år vært et ledende forskningsmiljø for forskning og formidling av internasjonale spørsmål med relevans for Norge. https://www.nupi.no/

PRIO. Fredsforskningsinstituttet i Oslo: https://www.prio.org/

FN-sambandet: www.fn.no

Nord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og utviklingsproblematikk. https://stavanger-kulturhus.no/Laering/Nord-Soer-Biblioteket

Global er Norges offisielle internettportal for global informasjon, herunder internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål.  www.global.no

Nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft. www.dubestemmer.no

Ung.no er en offentlig informasjonskanal for ungdom. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).  https://www.ung.no/

Norge.no  er en veiviser til digitale tjenester fra statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter.  https://www.norge.no/

Hjelp til oppgaveskriving, kildekritikk, referansestiler m.m. :

http://kildekompasset.no/

https://www.ntnu.no/viko/

Ane Noer Korssjøen
Bibliotekar
74 17 68 51 97 71 05 93
Sist oppdatert 02.01.2024